08 / 08 / 2022

İzmir Menemen'de 11.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 fabrika!

İzmir Menemen'de 11.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 fabrika!

İzmir İli, Menemen İlçesi, Ulucak Mahallesi'nde yer alan 2 adet fabrika vasıflı gayrimenkul toplamda 11 milyon 343 bin 139 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan fabrika binaları için ilk ihale tarihi 16 Mart 2018 olarak belirlendi. 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
:  İzmir  ili, Menemen ilçesi, Ulucak Mahallesi,3231 ada,6 Nolu parsel,sayılı taşınmaz borçlu adına tam hisse olarak kayıtlıdır. 1- FABRİKA BİNASI: 18,00x53,00 m ebatlarında ve 954,00 m2 büyüklüğünde bir yapı ile 49,00 mx16,60 m ebatlarında ve 813,00 m2 büyüklüğünde prefabrik betonarme kirişli fabrika olarak kullanılan birbirine bitişik toplam 2 adet yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyle II-C sınıfı bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir. Yapı değeri:(954,00+813,00)*502,00*(1,00-0,15)= 753.979,00 TL dir.2- İDARİ BİNA: 1 Adet bodrum+ zemin +1.ci kat +çatı teraslı betonarme olarak inşa edilmiş idari bir bina bulunmaktadır.Bodrum katta arşiv ve revir, Zemin katta 5 oda, 1wc ve 1 mutfak, 1. nci katta 7 oda, 2 wc ve çatıda bir oda bulunmaktadır. Oda kapıları ahşap doğramalı, pencereler alimünyum doğramalı, tavanlar asma tavanlı, zeminler karo seramik, merpenler mermer basamaklıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık hizmetlerine esas yapısınıfı itibariyle III- A Sınıfı bir yapıdır. Yıpranma payı %15 'dir. Yapı değeri:(954,00+813,00)*502,00*(1,00-0,15)=753.979,00 TL'dir.3-DEPO VE ATÖLYE YAPILARI:9,70 mx15,00m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 145,00 m2 büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyle I-B grubu bir yapıdır.Yıpranma payı %15'dir.Yapı değeri;145,00*198,00*(1,00-0,15)=24.403,00 TL *8,60 m x 49,00 m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 421,00 m2 büyüklüğünde bir kısmı açık, bir kısmı kapalı durumda olan bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyleI-B grubu bir yapıdır.Yıpranma payı %20 'dir. Yapı değeri; 421,00*198,00(1,00-0,15) =70.854,00 TL *5,30 m x33,30 m ebatlarında galvaniz saç kaplı yaklaşık 176,00 m2büyüklüğünde olan bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık hizmetlerine esas yapı itibariyle I-B grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15 'dir.Yapı değeri;176,00*198,00*(1,00-0,15)=29.621,00 TL *Prefabrik fabrika yapısına bitişik durumda,5,20 mx8,00 m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 42,00 m2 büyüklüğünde olan iki katlı alt katı wc'ler, üst katı soyunma odası olan betonarme bir yapı bulunmaktadır. III-A grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir.Yapı değeri:2,00*42,00*694,00*(1,00-0,15) =49.552,00 TL Menemen ilçesi, Ulucak mahallesi, 3231 ada, 6 nolu parseldeki yapıların toplam değeri : 753.979,00 TL+24.403,00 TL+70.854,00 TL +29.621,00 TL +49.552,00 TL = 928.409,00 TL Arsa değeri: Taşınmazın günün ekonomik koşulları,paranın satın alma gücü, taşınmazın konumu, mevkii, imar durumu, bölgedeki yerleşim yoğunluğu, alanı, piyasa rayiçleri,ulaşım ve yol durumu, ile değerini etkileyebilecek diğer hususlardadikkate alındığında, taşınmazın arsa metrekare değeri1500,00 /m2 olarak hesap ve takdir edilmiştir. 4512,00 m2*1500,00 TL/M2=6.768.000,00 TL; Taşınmazın toplam değeri :928.409,00 TL+6.768.000,00 TL =7.696.409,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmaz 10004 sokağa cepheli konumdadır. İzmir- Çanakkale asfaltına 150 metre mesafededir. Menemen Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta ve tüm Belediye Hizmetlerinden ve alt yapıdan faydalanmaktadır.

 

Kıymeti : 7.696.409,00 TL
1. Satış Günü : 16/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 11/04/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

 


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak Mahallesi , 3231 ada, 3 Nolu parsel sayılı taşınmaz borçlu adına tam hisse olarak kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde değişik amaçlı olarak kullanılan birden fazla yapı ve eklentileri bulunmaktadır. 1- ATÖLYE+ İDARİ KISIM : Taşınmaz üzerinde betonarme olarak inşa edilmiş 691,62 m2 büyüklüğündeki Atölye kısmı ile birlikte 219,60 m2 büyüklüğündeki idari kısım olmak üzere, toplam 910,78 m2 büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Hizmetlerine esas yapı itibariyle III-A grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir. Yapı değeri: 910,78 *694,00*(1,00-0,15) =537.269,00 TL 2- 9,40 mx12,00 m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 113,00 m2 büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyle I-B grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir. Yapı değeri :113,00 *198,00*(1,00-0,15)=19.018,00 TL 3- 4,70 mx 25,50 m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 120,00 m2 büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyle I-B grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir. Yapı değeri:120,00 *198,00*(1,00-0,15)=20.196,00 TL 4- 5,00 m x9,00 m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 45,00 m2 büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyle I-B grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir. Yapı değeri:45,00 *198,00*(1,00-0,15)=7.573,00 TL 5- 6,40 mx 4,00 m ebatlarında galvaniz sac kaplı yaklaşık 25,00 m2 büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Hizmetlerine esas yapı sınıfı itibariyle I-B grubu bir yapıdır. Yıpranma payı %15'dir. Yapı değeri:25,00 *198,00*(1,00-0,15)=4.210,00 TL Menemen ilçesi, Ulucak Mahallesi, 3231 ada, 3 nolu parseldeki yapıların toplam değeri: 537.269,00 TL+19.018,00TL +20.196,00 TL + 7.573,00 TL +4.210,00 TL =588.230,00 TL Arsa değeri : Taşınmazın günün ekonomik koşulları, paranın satın alma gücü, taşınmazın konumu, mevkii, imar durum, bölgedeki yerleşim yoğunluğu, alanı, piyasa rayiçleri, ulaşım ve yol durumu ile değerini etkileyebilcek diğer hususlarda dikkate alındığında, taşınmazın arsa metrekare değeri 1500, 00 TL/ m2 olarak hesap ve taktir edilmiştir. 2039,00*1500,00TL /m2 =3.058.500,00 TL ; Taşınmazın toplam değerinin ; 588.230,00 TL+3.058.500,00 TL = 3.646.730,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmaz 10004 sokaktan girişi bulunmaktadır. İzmir- Çanakkale asfaltına 150 metre mesafededir. Menemen Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta ve tüm Belediye hizmetlerinden ve alt yapıdan faydalanmaktadır.

 

Kıymeti : 3.646.730,00 TL
1. Satış Günü : 16/03/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 11/04/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

 


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/340 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Satış ilanı taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği ilan olunur.03/01/2018