Çeşme'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Çeşme'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, İzmir ili, Çeşme ilçesi , Musalla Mahallesi 440 ada, 3 parsel ve 28 parselde yer alan arsayı 6 milyon 267 bin 691‬ TL'ye icradan satıyor...Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından  İzmir  ili, Çeşme ilçesi , Musalla Mahallesi 440 ada, 3 parsel ve 28 parselde yer alan arsa toplam 6 milyon 267 bin 691‬ TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Musalla Mahallesi Çatalazmak mevkiinde 440 Ada, 3 Parsel, nosunda kayıtlı tarla vasfındaki Taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 Tarih 5750 yevmiyeli Doğal sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile 05.06.2008 tarih 4627 yevmiyeli mirasçılardan Keriban Özbek hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhi 28.11.2013 tarih 10222 yevmiyeli aynı sermaye olarak ayrılmıştır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Ada pafta bazında
Yüzölçümü : 11.991 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel İzmir 2 nolu KTV Bölge Komisyonunun 05.06.2017 gün ve 70 sayılı kararı gereği sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında 16.11.2015 tarihli 1/100000 ölçekli Çevre düzeni planında Turizm tesis alanında ve tarım alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre düzeni planı ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları yapılmadan uygulamaya geçilemez 07.12.1985 gün ve 18951 sayılı resmi gazetede ilan edilen Altınkum turizm Merkezi ve 02.12.2011 gün ve 28130 sayılı Resmi gazetede ilan edilen Altınkum Kuzeyi Turizm Merkezi sınırları içindedir.
Kıymeti : 3.753.183,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 11/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE SALONUNDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Msalla Mahallesi Çatalazmak mevkiinde 440 Ada, 28 Parsel nosunda kayıtlı tarla vasfındaki Taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 Tarih 5750 yevmiyeli Doğal sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile 05.06.2008 tarih 4627 yevmiyeli mirasçılardan Keriban Özbek hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhi 28.11.2013 tarih 10222 yevmiyeli aynı sermaye olarak ayrılmıştır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Ada pafta bazında
Yüzölçümü : 6.382 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu :Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel İzmir 2 nolu KTV Bölge Komisyonunun 05.06.2017 gün ve 70 sayılı kararı gereği sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında 16.11.2015 tarihli 1/100000 ölçekli Çevre düzeni planında Turizm tesis alanında alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre düzeni planı ve 1/5000 ve1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları yapılmadan uygulamaya geçilemez 07.12.1985 gün ve 18951 sayılı resmi gazetede ilan edilen Altınkum turizm Merkezi içindedir niteliktedir.
Kıymeti : 2.514.508,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/03/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.