Çukurova Balkon

Fethiye'de 6.8 milyon TL'ye icradan satılık ev ve tarla!

Fethiye'de 6.8 milyon TL'ye icradan satılık ev ve tarla! Fethiye'de 6.8 milyon TL'ye icradan satılık ev ve tarla!

Fethiye 1. Satış Memurluğu, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yanıklar Mahallesi, 351 Ada, 28 Parsel sayılı ev ve tarla cinsli taşınmazı 6.8 milyon TL'ye icradan satışa çıkardı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Fethiye 1. Satış Memurluğu tarafından Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yanıklar Mahallesi, 351 Ada, 28 Parsel sayılı ev ve tarla cinsli taşınmaz 6 milyon 797 bin 580,83 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 8 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

İhale ilanı: 
T.C. FETHİYE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yanıklar Mahallesi, 351 Ada, 28 Parsel sayılı ev ve tarla cinsli taşınmaz, Taşınmazın içerisinde çeşitli yaş ve cinste, meyve ağaçları ile, Taban alanı 72,34 m2 alt katı yığmataş, üzeri kerpiç,ahır ve depo olarak kullanılan kiremit örtülü yapı, 144,34 m2 taban alanlı iki katlı betonarme karkas,alt katı tamam, üst katı natamam çatı örtüsü olmayan düz dam şeklinde konut yapısı, taban alanı 80,16 m2 tek katlı kiremit örtülü yığma karkas konut,21,18 m2 taban alanlı tek katlı depo bulunmaktadır.
Adresi : Yanıklar Mahallesi, Çayboğazı Mevkii, Fethiye Muğla
Yüzölçümü : 32.262,98 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Fethiye Yanıklar Uygulama imar planı onama sınırında"gelişme konut alanları,park ve imar yolu" tanımlı alanda kalmaktadır. 0.20-0,40
Kıymeti : 5.104.683,44 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibi, tescilsiz yapı,orman sınırı içinde kalma ve kira akdi şerhleri vardır
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Fethiye Adliyesi 1. kat no ek 19 satış odası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yanıklar Mahallesi, 352 Ada, 75 Parsel sayılı tarla cinslitaınmaz,Taşınmazın içerisinde çeşitli yaş ve cinste meyve ağaçları mevcuttur.
Adresi :Yanıklar Mahallesi, Çayboğazı KocabükMevkii, Fethiye Muğla
Yüzölçümü : 7.342,98 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekliFethiye Yanıklar uygulamaimar planı sınırında " gelişmekonut alanları, Ticaret alan, park ve imar yolu" tanımlı alandakalmaktadır. 0,20-0.40
Kıymeti : 1.309.677,84 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındayazılıolduğugibi
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : Fethiye Adliyesi 1. kat no ek 19 satış odası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yanıklar Mahallesi, 352 Ada, 74 Parsel sayılı ev portakal bahçesi cinsli taşınmaz, Taşınmazın içerisinde çeşitli yaş ve cinstemeyve ağaçları ile13,17 m2taban alanlı2 katlıbetonarmakarkas konut olarakkullanılan yapı mevcuttur. Yapının çatısıolmayap düz dam şeklindedir.
Adresi : Yanıklar Mahallesi,Kemerbaşı Çayboğazı KocabükMevkii, Fethiye Muğla
Yüzölçümü : 1.248,20 m2
İmar Durumu : Fethiye Yanıklar Uygulamaimar planı onama sınırında" Gelişme konut alanları veimar yolu" tanımlı alandakalmaktadır.0,20-0,40
Kıymeti : 383.219,55 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibi,
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Fethiye Adliyesi 1. kat no ek 19 satış odası -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.