12 / 08 / 2022

Kağıthane'de 8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Kağıthane'de 8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez mahalle/mevki, Seyrantepe köyü, 2679 ada, 6 parselde yer alan arsayı toplam 8 milyon TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından, İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez mahalle/mevki, Seyrantepe köyü, 2679 ada, 6 parselde yer alan arsa toplam 8 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 6 Mart 2020 tarihinde saat 10:40'ta gerçekleştirilecek.

İlan metni: 
T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/5725 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle/mevki , Seyrantepe Köyü , 2679 Ada No , 6 Parsel, Yüzölçümü: 303,00 m2, Ve 2679 Ada, 7 Parsel No, Yüzölçümü 194,00 m2 Arsa Nitelikli Olan Taşınmazların Tamamı. Satış konusu taşınmazlardan 2679 ada, 6 parsele Kağıthane Belediyesi tarafından 27.09.1996 tarih ve 3/5 sayılı "Yapı Ruhsatı" nın verildiği; Ancak mevcut durumda 6 ve 7 no.lu her iki parsel üzerine 3 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çekme kattan müteşekkil Betonarme Karkas Statik sistemde toplamda 9 katlı tek bir yapı yapıldığı; Yapı, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ve Akide Sokağına cephelidir. Bodrum katların girişi Akide Sokağından, ana girişi ise İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesinden olup kapı girişi 18 numaralıdır. Müstakil girişli bodrum katlarında atölye tarzı işyeri olarak, normal katlar ve çatı katı ise ofis tarzı işyeri olarak kullanılmaktadır. Üç cephesi bulunan yapı yaklaşık brüt 2.733,00 m2 kapalı alanlıdır. Yapı günümüze göre 2. sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı ve boyalı, zemin kaplamaları atölye katlarında dökme mozaik, ofis katlarında palladian ve laminant parkedir. Katlara renkli mermer basamaklı merpenle çıkılmaktadır. Ayrıca faal durumda asansör ile dışarıdan yangın merpeni bulunmaktadır. İç bölme duvarları saten boyalı, atölyelerde plastik badanalıdır. Her katta lavabo-wc vardır. Pencereler ısıcamlı pvc doğramadır. Bodrum katlarda giriş kapıları ve pencereler demir doğramadır. Su, elektrik ve doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Satış konusu taşınmazlar, Seyrantepe 700. Yıl Parkına, İstanbul'da herkesçe bilinen Cendere Caddesine ve İstanbul'un en büyük arteri olan Büyükdere Caddesine Sanayi Mahallesi Metro İstasyonuna yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu caddelerde ağırlıklı olarak işyerleri bulunmakla birlikte Altınay Caddesinin kuzey-doğu kısımlarımda ise yoğunlukla konutlar bulunmaktadır. Belediye altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanmaktadır. İşyeri olarak rağbet gören bir bölgede ve toplu taşım duraklarına yakındır. Kira getirisi yüksektir. Yapı üç cepheli ve otoparklıdır. Bu yönleriyle müspet olarak; İskanının (Yapı kullanma İzin Belgesinin) olmayışı, arsaların tevhidi yapılmaksızın bu arsalar üzerine tek bir yapının yapılmış olması, dolayısıyla kat irtifakı/kat mülkiyet tesisinin kurulmamış olması, kısmen yola terkinin olması nedeni ile menfi olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Merkez Mahallesi, Seyrantepe Mevkii, Altınay Caddesi, No:18 Ve No:20 Kağıthane-İstanbul
İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 01.11.2017 tarih ve E. 15367/2188506 sayılı yazısında; Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, 2679 ada, 6 parsel sayılı yerin 16.04.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane Batı Kısım İmar Planında BL-5 (Blok Nizam 5 Kat) lejantlı "Konut” alanında kaldığı; Bahse konu imar işlem dosyasında ilgili yere 27.09.1996 tarih ve 3/5 sayı ile yapı ruhsatının tanzim edildiği belirtilmektedir. Kağıthane Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 01.11.2017 tarih ve E. 15371/2188535 sayılı yazısında; Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, Akide Sokak 2679 ada, 7 parsel sayılı yerin 16.04.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane Batı Kısım İmar Planında B-5(Bitişik Nizam 5 kat) lejantlı "Konut" alanında kaldığı ve kısmen yola terkinin bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5725 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.