Silivri'de 6.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri'de 6.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi 376 ada, 1 parselde kayıtlı 7 bin 184,26 metrekarelik muhdesatlı arsayı 6 milyon 786 bin 621 TL'ye icradan satıyor...


Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi 376 ada, 1 parselde kayıtlı 7 bin 184,26 metrekarelik muhdesatlı arsa 6 milyon 786 bin 621 TL'ye icradan satışa çıkardı. İcra ihalesi 21 Ekim 2019 tarihinde saat 12:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2008/60 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İli, SİLİVRİ İlçesi, ORTAKÖY Mahallesi 376 Ada No, 1 Parsel Noda kayıtlı 7.184,26 m²'lik arsa nitelikli taşınmaz.
Taşınmazın, 12/12/2007 tarihli mahkeme kararına göre üzerindeki muhtesatlar ile birlikte ve üzerindeki şerhler ile yükümlü olarak satışına karar verilmiştir.
Taşınmaz üzerinde, 3 katlı betonarme konut olarak kullanılan bina, buzhane, ardiye, wc, ağıl, kuyu, hidrafor, yalakve 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Ana bina: 3 katlı betonarme olarak yapılmış olup zemin katta oturum mevcut diğer katlar kaba inaşaat halindedir . taşınmazın oturum alanı yaklaşık 120,00 m2 dir. Buzhane binası : yaklaşık 10,00 m2 olup tek katlı inşaa edilmiştir . Ardiye binası: tek katlı olup üzeri ondülün çatı örtüsü ile kaplıdır, yaklaşık 100,00 m2 alana sahiptir, sıvasız ve boyasızdır. WC. yığma olarak yapılmış yaklaşık 4,00 m² dir . Ağıl : tek katlı olup yığma olarak yapılmıştır. Sıvalı ancak boyasızdır , yaklaşık 180,00 m² alana sahiptir. Hidrafor: yaklaşık 3 m² alan içerisine konulmuştur. Yalak: 10,00 mt uzunluğunda, 60,00 cm genişliğindedir. 2 katlı bina: ana yola cepheli olan bina yaklaşık 90,00 m² yüzölçümünde olup biri emlak ofisi diğeri boş vaziyette, binanın parsel tarafına bakan alt katı samanlık olarak kullanılmaktadır.
Adresi : İstanbul ili Silivri ilçesi Ortaköy Mahallesi.
Yüzölçümü : 7184,26 m²
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 13/12/2017 tarihli yazılarına ile; Silivri ilçesi , Ortaköy mahallesi , 376 ada , 1 parsel sayılı taşınmaz 11.07.2003 tasdik tarihli Ortaköy 3,4,5,6 etaplar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır .ayrık nizam 2 kat , Taks:0.15 , Kaks :0.30 olarak yapılaşma koşulu bulunmakta olup , minimum ifraz şartı 1000 m2 dir .ifraz işleminin yapılabilmesi için 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden parselin ifrazı ile ilgili belediye encümenince gerekli kararlar alınmadan uygulama yapılamayacağı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.786.621,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Silivri Belediye Başkanlığının 03/07/2015 tarih ve 224725 sayılı yazısı ile yıkım kararı vardır. Ayrıca tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 18/11/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/60 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.