18 / 08 / 2022

İstanbul Silivri'de 6.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Silivri'de 6.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyük Çavuşlu Mahallesi, 3320, 3321, 3322, 3323 ve 3324 parselde yer alan arsayı 6 milyon 198 bin 40 TL'ye icradan satıyor.T.C. Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyük Çavuşlu Mahallesi 3320, 3321, 3322, 3323 ve 3324 parselde yer alan arsa 6 milyon 198 bin 40 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 8 Temmuz 2019 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

İhale ilanı:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BÜYÜK ÇAVUŞLU Mahalle , SAZLIDERE Mevkii, 3324 Parsel No , 15.842 m² Yüz Ölçümü, tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü : 15.842 m2
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.425.780,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 19/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BÜYÜK ÇAVUŞLU Mahalle , SAZLIDERE Mevkii, 3321 Parsel No , 15.410 m² Yüz Ölçümü, tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü : 15.410 m2
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.386.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 19/08/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BÜYÜK ÇAVUŞLU Mahalle, SAZLIDERE Mevkii, 3322 Parsel No , 15.836 m² Yüz Ölçümü, tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü : 15.836 m2
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.425.240,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 19/08/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BÜYÜK ÇAVUŞLU Mahalle, SAZLIDERE Mevkii, 3323 Parsel No , 15.892 m² Yüz Ölçümü, tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü : 15.892 m2
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.430.280,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 19/08/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BÜYÜK ÇAVUŞLU Mahalle , SAZLIDERE Mevkii, 3320 Parsel No , 5.892 m² Yüz Ölçümü, tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü : 5.892 m2
İmar Durumu : Aşağıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 530.280,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 08/07/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 19/08/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÜM TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ 
Satışa konu İstanbul ili Silivri ilçesi Büyükçavuşlu Mahallesi 3320, 3321, 3322, 3323, 3324 parsel numaralı taşınmazlar,tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Taşınmazların tarımsal amaçlı kullanıldığı,keşif tarihinde (21/03/2019) sürülü olduğu veetrafındatarım arazileri ile çevrili olduğu, 3320 parsel sayılı taşınmazın geometrik yapısınınüçgen olduğu,3321, 3322, 3323 ve 3324 sayılı parsellerin geometrik yapısının dikdörtgen olduğu, taşınmazlarınuydu görüntüsünde görüldüğü gibi birbirlerine bitişik vaziyette bulundukları, Kuzey sınırlarında orman, Kuzey-Doğu sınırında (3320 Parselin)Avrupa Otoyolu, Doğu sınırında (3320 Parselin) Çerkezköy asfaltı, Güney sınırında Kadastral yol ve Batı sınırında (3324 Parselin) tarla parselinin bulunduğu,Taşınmazların hafif meyilli, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi olduklarıtespit edilmiştir. Taşınmazların her biritek parça halinde olup üzerlerindeherhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşmamevcut değildir. Taşınmazların güney ve doğu kısmından sınıra paralel Enerji Nakil Hattıgeçmektedir. Dava Konusu taşınmazlar,mahalle merkezine 5,0 km, Avrupa Otoyoluna 50 metre,Değirmenköy mahallesine12 km, Silivri Merkezine 20 km, Marmara Denizine 15 km.kuş bakışıyaklaşık mesafede bulunmaktadırlar.
Taşınmazların bulunduğu yer, çevrenin yapılaşma tarzı, alt yapısı, ulaşım kolaylıkları, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, emsallere göre konumu, boyutları, büyüklüğü, topoğrafik yapısı, cephe sayısı, cephe uzunluğu, alım satım kolaylığı gibi etkenler ile değerlendirme tarihindeki serbest piyasada geçerli emlak alım satım rayiç bedelleri kendi değerini etkileyebilecek tüm objektif unsurlar değerlendirilerek tespit edilmiştir.
TÜM TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 05/03/2019 tarih ve 18360723-121.02-E.758683 sayılı yazıları ile "...Silivri ilçesi Büyükçavuşlu mahallesi 3320, 3321, 3322, 3323 ve 3324 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı bulunmamakta olup, 15/06/2009 tasdik tarihli 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında söz konusu Büyükçavuşlu Lahallesi 3323, 3324 nolu parseller tarımsal Niteliği Korunacak Alanda, Büyükçavuşlu Mahallesi 3320, 3321, 3323 nolu parseller ise kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda, kısmen Otoyol Alanında kalmaktadır. Ayrıca Büyükçavuşlu mahallesi 3320, 3321, 3322, 3323, 3324 nolu parsellerin içerisinden Halihazır Haritalarda Enerji Nakil Hattı geçtiği görülmektedir. Plan notu gereği Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük olan parsellerde yapı yapılamamaktadır. Söz konusu 3320 nolu parsel 5.892 m² yüzölçümünde, 3321 nolu parsel 15.410 m² yüzölçümünde, 3322 nolu parsel 15.836 m² yüzölçümünde, 3323 nolu parsel 15.892 m² yüzölçümünde, 3324 nolu parsel 15.842 m² yüzölçümünde olup 20.000 m²'den küçük olduğundan bu nedenle anılan parsellere imar durumu verilememektedir..." şeklinde bildirilmiştir.
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.17/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.