06 / 07 / 2022

İzmir'de icradan 8 milyon 29 bin 839 TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir'de icradan 8 milyon 29 bin 839 TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir İli Menderes İlçesi'nde yer alan 17. 569 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan gayrimenkul Menderes Satış Memurluğu tarafından 1 Ekim 2014 günü saat 14:00 ile 14:10 arasında ihaleye çıkıyor.
Menderes İcra Dairesi  İzmir  Menderes'te yer alan 17. 569 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan gayrimenkulü  8 milyon 29 bin 839 TL bedelle satıyor. Gayrimenkulün satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Taşınmaz İzmir-Menderes Görece Mahallesine 1900 metre, Adnan Menderes Havaalanına 2000 metre mesafededir, konut olarak kullanılan alan 3 katlı betonarme tarzında olup, 1. kat dış merpen ile içeriden de üst kata iç merpen ile çıkılmaktadır.


İhale İlanı 


T.C Menderes satış Memurluğu Taşınmazın Açık Arttırma İlanı


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri,


TAŞINMAZIN


Özellikleri: İzmir İli Menderes İlçesi Görece Köyü Karapınar Mevkiinde kain tapunun 513 Ada No, 1 Parsel nosunda kayıtlu Ev, fabrika ve müştemilatı olan arsadır. 


Kıymeti: 8.029.839.00 TL


1. Satış Günü 01/10/2014 günü saat 14:00-14:10 arası

2. Satış Günü 31/10/2014 günü saat 14:00-14:10 arası


Satış şartları 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin  2013/3 Tlmt. Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 


(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.