İzocam Enerji Verimliliği konusunda bilgilendirecek!

İzocam Enerji Verimliliği konusunda bilgilendirecek! İzocam Enerji Verimliliği konusunda bilgilendirecek!

Her geçen yıl daha fazla enerjiye tüketimine ihtiyaç duyulan ülkemizde, enerji kaynaklarının verimli kullanılması hem ekonomik olarak hem de ileriki nesiller için oldukça önemli...Her geçen yıl daha fazla enerjiye tüketimine ihtiyaç duyulan ülkemizde, enerji kaynaklarının verimli kullanılması hem ekonomik olarak hem de ileriki nesiller için oldukça önemli... Bu anlamda özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın AB'ye uyum sürecinde konutlar için getirdiği ''Enerji Kimlik Belgesi nin Ocak 2011"den itibaren uygulamaya konulması ile birlikte Türkiye"de de binalarda enerji tasarrufu ile ilgili gereken önemin gösterilmesi bekleniyor.
 
Eğer sizin içinde uygun olursa hem Enerji Verimliliği Haftası hem de BEP yasasının yeni uygulamaya konulduğu şu dönemde œ genel yalıtım sektörü, binalarda enerji performans yönetmeliği"nin kapsamı, içeriği ve sayesinde oluşacak değişiklikler, bu değişim Türkiye"deki yalıtım ile ilgili bilinenleri değiştirebilecek güçte mi enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80"ini dışarıdan karşılayan Türkiye"nin, kişi başına düşen yalıtım oranında Avrupa ve Amerika ile arasında büyük farklar bulunuyor. Bu alanda geri kalmamızın nedenleri ABD ve İrlanda gibi ülkelerde devlet yatırım yaptırmak isteyen vatandaşlarına vergi indirimleri ile destekliyor. Türkiye"de bu noktada yetkili kişilerden beklenenler nelerdir Sektörde bir œmilat olarak kabul edilen œBEP in faydaları sektörde nasıl bir etki gösterecek İzocam yönetmelikle ilgili gelecek yatırım fırsatlarına nasıl hazırlanıyor.