14 / 08 / 2022

Jeoteknık Mühendisliği Limited Şirketi kuruldu!


Jeoteknık Mühendisliği Limited Şirketi Şişli’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Şefik Hoş tarafından kuruldu.Jeoteknık Mühendisliği Limited Şirketi Şişli’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Şefik Hoş tarafından kuruldu.

Jeoteknık Mühendisliği Limited Şirketi konusu:
1-Şirketimiz her türlü zemin etütleri yapar. Jeolojik araştırmalarda bulunur. 2-Şirketimiz her türlü plan ve projeleri yapar ve hazırlar. 3-Şirketimiz inşaatlar yapar ve inşa eder. 4-Şirketimiz fora kazık işleri yapar. 5-Şirketimiz jeolojik ve mühendislik hizmetleri verir. 6-Şirketimiz ülke içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili ihalelere katılır, taahhütlerde bulunur ve yerine getirir. 7-Şirketimiz bütün bu işleri için gerekli ekipman ve makineleri yurt içinden ve yurt dışından alır, ithal eder. 8-Şirketimiz bütün bu işleri yerine getirebilmek ve elinde bulunduracağı ekipmanların depolanması için gerekli gördüğü yerlerde arsalar ve binalar alır. 9-Şirketimiz yapımına talip olduğu yukarıda sıralanan her türlü inşaatlar için gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurar. 10-Şirketimiz kat karşılığı inşaatlar yapar. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği taktirde Ortaklar Kurulu`nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`ndan gerekli izin alınması lazımdır.