15 / 08 / 2022

K Mağol Turizm Yatırım Limited Şirketi kuruldu!


K Mağol Turizm Yatırım Limited Şirketi Kartal'da Kenan Mağol tarafından kuruldu.K Mağol Turizm Yatırım Limited Şirketi Kartal'da Kenan Mağol tarafından kuruldu.

K Mağol Turizm Yatırım Limited Şirketi konusu:
A-) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. B-) Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Buna yönelik her türlü yatırımları yapmak. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Yukarıda belirtilen işleri Yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesine uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: a-) Şirket faaliyetleriyle ilgili olan bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını resim ve modelleri iktisap eder kullanır, satın alır, veya satar, kiralar kısmen veya tamamen devreder, kiraya verir, mevzuata hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. b-) Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve her sıfatla alım satım ,kira istisna, komisyon vekalet hizmet, kefalet, müşavirlik, bayilik, mümessillik, acentelik distiribütörlük, müteahitlik yapabilir ve bu hususa uygun acentelik, distiribütörlük,müteahitlik yapabilir ve bu hususa uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir, iç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir, patent,ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayalabilir, ipotek ve rehin alabilir veya verebilir, alıp satabilir, devredebilir. c-) Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir, başka kişilere ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir. d-) Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyetine yazılı hakları kat mülkiyetine yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını gayrimenkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, gayri menkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.