Kabatepe Milli Parkı fikir yarışması başlıyor

Kabatepe Milli Parkı fikir yarışması başlıyor Kabatepe Milli Parkı fikir yarışması başlıyor

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi yarışması başladı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yarışmanın konusu,
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi'nin hazırlanması işi Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından " Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarıldı.
Katılım Esasları
1. Yarışmaya katılacak isteklinin ihaleye katılmaktan men cezası olmaması
2. İşin niteliği gereği yarışmacının ekibinde yarışma konusunda danışmanlık hizmeti aldığı inşaat mühendisi, mimari peyzaj mimarı, elektrik-elektronik mühendisi veya bilgisayar mühendisi, tarih uzmanı, gösteri sanatları uzmanı, makine mühendisi, müze, resim ve heykel uzmanı vs. meslek grupları yer alacak. Yarışmacılar sunacakları projeye göre ekiplerinde bu meslek mensuplarının hangilerinin yer alacağına kendileri karar verecekler. Yarışma ekibinde yer alan meslek gruplarının ilgili meslek odalarına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olması,
3. Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak
4. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
5. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
6. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmemek,
7. Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
8. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak

Yarışma Takvimi
Şartname satış tarihi başlangıcı: 07 Ocak 2009
Son soru sorma tarihi: 28 Ocak 2009
Cevapların gönderilme tarihi: 07 Şubat 2009
Yer görmek için son tarih: 23 Şubat 2009
Proje teslim tarihi: 14 Mayıs 2009
Jüri değerlendirme tarihi: 22 Mayıs 2009
Yarışma sonucu ilan tarihi : 09 Haziran 2009
Sergi başlangıcı tarihi: 22 Haziran 2009
Kolokyum tarihi: 27 Haziran 2009

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda birinci 150 bin YTL, ikinci 100 bin YTL, üçüncü 20 bin YTL ve her birine beş adet mansiyon 30 bin YTL, satın alma bedeli 10 bin YTL para ödülü alacak.
Detaylı bilgi için: 0312 207 60 58 - 207 60 10 - 207 59 83
geliboluyarisma@gmail.com

pus