Kadıköy'de icradan 850 bin TL'ye daire!

Kadıköy'de icradan 850 bin TL'ye daire!Kadıköy 4. İcra Dairesi, Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde Sadık Engin Sitesi B Blok Apartmanı'nda bulunan daireyi satıyor. Toplam bedeli 850 bin TL olan dairenin ihalesi 29/072011 günü saat Kadıköy 4. İcra Müdürlüğü'de yapılacak....


 Kadıköy 4. İcra Dairesi tarafından verilen ilan şöyle;

T.C. KADIKÖY 4.İCRA DAİRESİ
DOSYA NO:2007/9924

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı;

Taşınmaz Bilgileri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesil 109 pafta,500 ada,60 parselde kain 2,117,00 m2 yüzilçümlü arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 176/4448 arsa paylı,B Blok 9. kat 20 nolu daire cinsi bağımsız bölümün tamamı.

İmar durumu: Dosyada mevcut Kadıköy Belediye Başkanlığa 22.12.2010 tarih ve 1482425 sayılı imar durum bilgilerine göre 11.05.2006 t.t.'li 1/1000 ölçekli, uygulama imar planında MaxTax :0,35, Max Kaks; 2,07,Humax:serbest ayrık nizam konut sahasında kaldığı ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek Kurulunun 05.11,1999 tarih ve 664 saydı ilke kararı gereği söz konusu parsele komşu 500 ada, parselde tescilli eski eser ve tescilli ağaçlar balundupındas uygulama esnasında anıtlar kurulundan görüş alınması gerekmektedir.

Halihazır durumu: Söz konusu gayrimenkul Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi ,Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Rıdvan Paşa Sok.32 kapı Sadık Engin Sitesi B Blok Apartmanının 9. katındaki 20 no.lu dairesi olup,daireye girişle seramik zeminli sabit portmanto dolaplı ksl,ahşap parke zeminli, sabit pormanto dolaplı hol,zeminli içerisnde banyo,WC bulunan hizmetli odası bulunan bir. koridor üzerinde birinin içerisids ebevyn banyosu bulunun 4 adet parke zemmii yatak odası,WC banyo tertibinde takribi 220 m2 alanlı otap,banyo zemini seramik duvarları tavana kadar fayans kaplı jakuzili küvet, klozet, hilton tipi lavabo.

Dairede eLektritsu,kalorifer tesisatta mevcut okıp,taşınmazın bulunduğa bina bodrum+zemin+ll normal katlı BAK sistemde 1, sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş o!up,bahçesinde yüzme havuzn,basket sahasubodrum ksımda fitness salonu ve kaplı otoparkı ite ortak terası ve teras katta 2 adet hobi odası mevcuttur. Tapmaan civan iskan sahası olarak teşekkül etmiplaşsm imkanları üst düzeyde ve hertürHi belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Takdir ahraaıı Kıymeti: 850,000,00 Türk Lirası kıymet tektir edilmiştir.(Kadıköy 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 21.01.2009/17Ö2l3ölW9 K. Sayılı kesinleşmiş ilanıı gereğince)

Arttırma veri ve zamanı:

1-Satış 29/072011 günü saat 16.00 ta 16.10'a kadar KADIKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDE Kadıköy Adliyesi C Birası-Hasanpaşa) adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ini ve rttejaali alacaklar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ite ihale oiasar. Böyle bir bedelle alici çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla taşınmaz 08/08/2011 günü ayni yerde saat 16.00 île 16.10 arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da riiçhanli alacaktan alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartı ite en çok artırana ihale olunur, şu kadar ki artırma bedelinin malin tahmin edilen kıymetinin %40'ini bulması ve satış isteyenin alacası» röçhanlî olan alacaklarının topkusmdm fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle aiki çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edecekleri, tahmin edilen kıymetlerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar Banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alici istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Vergisi, tapu alım harç ve masrafları ile mevzuatın öngördüğü oranda KDV (% İS) alıcıya aittir. Birikmiş vergîier,tapu satım harcı ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmazlar üzerindeki haklarım özellikte faiz ve gülerlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakta tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha soma İhale bedelini yanmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan im alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen rnesui olacaklardır, ihale farkı,ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, ta rk, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname: tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

6-İİK 127. madde gereğince tebligat yapılamayan îigiliiere iş bu satış ilanı tebliğ yerine kakı olacaktır.

7-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mönderecataı kabul etmiş sayılacakta, başkaca bilgi almak isteyenlerin vakarda vazıh 2007/9924 Esas sayılı dosya numara ile Madürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.2 0/06/2011
 
İlgililer tabirine irtifak hakks sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek Ho:27
 
Basın No: 41462
www.bik.gov.tr


Kadıköy 4. İcra Dairesi tarafından verilen ilan


Münevver Danış/Emlakkulisi.com