25 / 06 / 2022

Kağıthane 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıda!

Kağıthane 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıda!

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Arıcılar Mevkii Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıya çıktı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.12.2019 tarihli ve E.298586 sayılı yazısı ile, İstanbul ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” ile “Orman Alanı” kullanımlarında kalmakta olan ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 2018/2135 sayılı kararının gereği olarak, söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanacak olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas teşkil etmek üzere “Arıcılar Gecekondu Önleme Bölgesi ve Proje Alanı”nı içeren İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Arıcılar mevkiinde yer alan ve plan değişikliği onama sınırları içerisinde kalan alanın, İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı F-21 nolu plan paftasında “Kentsel Meskun (Yerleşik) Alan” olarak gösterilmesine yönelik Çevre Düzeni Planı değişikliğinin (F-21 nolu Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) Maddesi uyarınca 17092,24 plan işlem numarası ile Bakanlığımızca 13.12.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 08.01.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Dosya için tıklayın