Kalamış sahili imar planı için 73 bin imza toplandı!

Kalamış sahili imar planı için 73 bin imza toplandı!

Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe-Kalamış sahili imar planına yaptığı itiraz reddedildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Danıştay’a açılan dava devam ediyor. Change. org’da ise “Kalamış imara açılmasın” kampanyasına 73 bin destek geldi.


Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe-Kalamış sahili imar planına yaptığı itiraz reddedildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Danıştay’a açılan dava devam ediyor. Change. org’da ise “Kalamış imara açılmasın” kampanyasına 73 bin destek geldi.


KADIKÖY Belediyesi, Fenerbahçe-Kalamış sahili için hazırlanan imar planına itiraz etmişti. Belediyenin Özelleştirme Yüksek Kurulu’na yaptığı itirazda şu gerekçelere yer verilmişti: ‘Proje, hayata geçmesi sonucunda yapı, nüfus ve trafik yoğunluğu oluşacak, halkın kıyı kullanımı azalacak, bölgenin karakteristik dokusu bozulacak, kıyı silueti bozulacak, yat limanı alanının büyütülmesiyle deniz alanındaki ekolojik denge bozularak yosunlaşma artacak, doğal su akımlarını ortadan kaldırmasıyla denizdeki oksijen oranı azalacak, su sporları için yoğun olarak kullanılan alan küçülecek...”


“TARİHİ BİR KOY” 


İtirazı reddedilen Kadıköy Belediyesi, bu kez de aynı gerekçelerle Danıştay’a dava açtı. Dava sürerken change.org’da da imza kampanyası başlatıldı. Planın iptali için şimdiye dek 73 bin imza toplandı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, şu açıklamaları yaptı: “Bu imarın yapılması demek Kadıköylülerin denizden bağlantısının kesilmesi demek. 115 bin metrekare alan tanımlanıyor burası için. Kat yüksekliği 7.5 metre. Ama 6.5 metreyi geçmemesi gerekiyor. Bu imara göre halkın girmesi buraya engellenebilir, burası kapatılabilir. Burası tarihi bir koy, SİT alanı, yüzlerce yıllık, halkın kullanımında olan doğal arkeolojik bir koy. Otellerle beraber bu alan dolar ve inşaat alanına dönüşür ve Kadıköylüler burayı kullanamaz. Kadıköy’de kalan son alanların da yok edilmesiyle karşı karşıyayız.”


HabertürkHaber Tünaydın Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Fenerbahçe-Kalamış sahilinin imara açılmasıyla ilgili Kadıköy Belediyesi'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.


Kadıköy Belediyesi'nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın yapılaşmasına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 17 Mart 2015'de onaylanan yeni imar planına yaptığı itiraz reddedildi.


2011 yılında özelleştirme kapsamıma alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı yeni imar planı 17 Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nda yapılaşmanın önünü açan karar doğrultusunda 115.469 metrekare büyüklüğü olan Yat Limanına otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek. Bu alan yeraltı otoparkı ile 35.795 metrekareye kadar yükselecek. Karara göre Limana 7,5 metre yüksekliğinde (iki kat) "turizm tesis alanı" kurulabilecek. Karar doğrultusunda, yat limanı içinde -istenirse 750'şer metrekarelik en az 10 farklı ticaret, turizm alanı ve otel inşaatı yapılabilecek. Bu plan, halen Kadıköylülerin liman içinde spor, bisiklet ve yürüyüş için kullandığı alanlar imara açılmış ve kıyıyı halkın kullanımı engellenmiş oluyor.


Kadıköy Belediyesi onaylanan plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, mevcut plana uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı arttırması, ÇED raporunun olmaması ve hava koridorunu nedenleriyle itiraz etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Kalamış Yat Limanı'nın Kadıköy halkı için çok önemli olduğunu vurgulamış "Burası halkın kullanımına açık bir yer. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile insanlar burada açık hava da spor yapıyorlar. Ama yeni planla yüzde 13 emsal artırımı yapılacak. Bu da 15 bin metre kare alanın yapılaşma açılması demek. Bu da halkın kullandığı tüm alanların betonlaşması anlamına geliyor." demiş ve halkın kullanımına açık alanların özelleştirilmesinin doğru olmadığını ifade etmişti.


Kadıköy Belediyesinin Özelleştirme Yüksek Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. Belediyenin konuyla ilgili Danıştay'a açtığı dava ise devam ediyor.


Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada itirazın reddedilmesine rağmen Danıştay'da açılan davanın devam ettiği ve limanın yapılaşmamaya açılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi.


Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın imara açılmasıyla ilgili imza kampanyası başlatmıştı. Change.org'da başlatılan ve devam eden "Kalamış İmara Açılmasın" kampanyasına şimdiye kadar 73 bin kişi destek verdi.


TünaydınHaber Aydınlık Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


KADIKÖY Belediyesi'nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı yapılaşmaya açan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına yaptığı itiraz reddedildi. Belediyenin konuyla ilgili Danıştay'a açtığı dava ise devam ediyor. 2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan limanın yeni imar planı 17 Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı. Karar doğrultusunda 115.469 metrekare büyüklüğündeki limana 15 bin metrekare inşaat yapılabilecek. Bu alan yeraltı otoparkı ile 35.795 metrekareye kadar çıkabilecek. Karara göre Limana 7,5 metre yüksekliğinde "turizm tesisi", 750'şer metrekarelik en az 10 ticaret, turizm alanı ve otel yapılabilecek. 


Kadıköy Belediyesi, onaylanan plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracağı, halkın kıyı kullanımını azaltacağı, kıyı görünümünü bozacağı, ekolojik dengeyi bozacağı, ÇED raporunun olmadığı ve hava koridorunu kapatacağı nedenleriyle Özelleştirme Yüksek Kurulu'na itiraz etmişti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "İnsanlar burada spor yapıyorlar. Ama yeni planla 15 bin metrekare alan yapılaşmaya açılacak. Bu halkın kullandığı tüm alanların betonlaşması anlamına geliyor" dedi. 


TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Saltuk Yüceer de "Limanın imara açılmasına biz de itiraz etmiştik, cevap olumsuz olursa dava açacağız. Kamuya açık olan bir alanın imara açılması doğru değil" dedi Kadıköy Belediyesi'nin, Change.org 'da başlattığı "Kalamış İmara Açılmasın" kampanyası kapsamında şimdiye kadar 73 bin kişi imza verdi. 


AydınlıkHaber Bizim Anadolu gazetesinde şöyle yer buldu:


Kalamış Limanı'nda yapılaşma ısrarı

Kadıköy Belediyesinin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının yapılaşmasına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17 Mart 2015'de onaylanan yeni imar planına yaptığı itiraz reddedildi. 

2011 yılında özelleştirme kapsamıma alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı yeni imar planı 17 Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 'nda yapı laşmanı n önünü açan karar doğrultusunda 115.469 metrekare büyüklüğü olan Yat Limanına otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek. Bu alan yeraltı otoparkı ile 35.795 metrekareye kadar yükselecek. Karara göre Limana 7,5 metre yüksekliğinde (iki kat) "turizm tesis alanı" kurulabilecek. 

Karar doğrultusunda, yat limanı içinde -istenirse 750'şer metrekarelik en az 10farklı ticaret, turizm alanı ve otel inşaatı yapılabilecek. Bu plan, halen Kadı köylülerin liman içinde spor, bisiklet ve yürüyüş için kullandığı alanlar imara açılmış ve kıyıyı halkın kullanımı engellenmiş oluyor. 

Kadıköy Belediyesi onaylanan plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, mevcut plana uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı arttırması, ÇED raporunun olmaması ve hava koridorunu nedenleriyle itiraz etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Kalamış Yat Limanının Kadıköy halkı için çok önemli olduğunu vurgulamış "Burası halkın kullanımına açık bir yer. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile insanlar burada açık hava da spor yapıyorlar. Ama yeni planla yüzde 13 emsal artırımı yapılacak. Bu da 15 bin metre kare alanın yapılaşma açı İması demek. Bu da halkın kullandığı tüm alanların betonlaşması anlamına geliyor." demiş ve halkın kullanımına açık alanların özelleştirilmesinin doğru olmadığını ifade etmişti. 

Kadıköy Belediyesinin Özelleştirme Yüksek Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. Belediyenin konuyla ilgili Danıştay'a açtığı dava ise devam ediyor. 

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada itirazın reddedilmesine rağmen Danıştay'da açılan davanın devam ettiği ve limanın yapılaşmamaya açılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi. 

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının imara açılmasıyla ilgili imza kampanyası başlatmıştı. Change.org'da başlatılan ve devam eden "Kalamış İmara Açılmasın" kampanyasına şimdiye kadar 73 bin kişi destek verdi. 


Bizim Anadolu


Bu haber Flash Haber Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı yeni imar planı 17 Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı. 


Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nda yapılaşmanın önünü açan karar doğrultusunda 115.469 metrekare büyüklüğü olan Yat Limanı'na otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek. Bu alan yeraltı otoparkı ile 35.795 metrekareye kadar yükselecek. Karara göre Limana 7,5 metre yüksekliğinde (iki kat) "turizm tesis alanı" kurulabilecek. Karar doğrultusunda, yat limanı içinde -istenirse 750'şer metrekarelik en az 10 farklı ticaret, turizm alanı ve otel inşaatı yapılabilecek. Bu planla, halen Kadıköylülerin liman içinde spor, bisiklet ve yürüyüş için kullandığı alanlar imara açılmış ve kıyıyı halkın kullanımı engellenmiş oluyor. Kadıköy Belediyesi'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın imara açılmasıyla ilgili imza kampanyası başlatmıştı. Change.org'da başlatılan ve devam eden "Kalamış imara Açılmasın" kampanyasına şimdiye kadar 73 bin kişi destek verdi. 


Flash Haber