Kalsedon Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Kalsedon Yapı Anonim Şirketi kuruldu!Kalsedon Yapı Anonim Şirketi, Hüseyin Özdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 9 Haziran'da Maltepe, Altıntepe Mahallesi, İstasyon Yolu Sokak'ta kuruldu.


Kalsedon Yapı Anonim Şirketi, Hüseyin Özdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Haziran'da kuruldu. 


Kalsedon Yapı Anonim Şirketi iş konusu; 1.      Her türlü gayrimenkul alım-satımı. Alınan gayrimenkullerden kira geliri elde etmek, her türlü satış vaadi kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak veya arsa satın alarak inşaat faaliyetlerinde bulunmak. İmalat sonucu elde edilen gayrimenkulleri satmak kiraya vererek gelir elde etmek. Muhtelif inşaat şirketlerine anlaşmalı olarak mimari proje hazırlamak, gereğinde inşaat şirketlerine anlaşmalı danışmanlık hizmeti vermek, projesi hazırlanan veya hazırlanmış projelerin anlaşmalı olarak şantiye işlerinin yüklenilmesi. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü proje, danışmanlık, şantiye uygulamalarının yapılması, yurtiçinde Belediyelerden, Bayındırlık Bakanlığından ve diğer kamu kuruluşlarından ihalelere girebilmek ve alınan ihalelerin proje, şantiye, danışmanlık vb. her türlü sorumluluğunu yerine getirebilmek veya taşeronluk hizmetinin sunulması amaçlı uygulamaları gerçekleştirmek. Uygulama sürecinde veya proje aşamasında olan uygulamaların veya piyasada devam eden uygulamaların kapı, mutfak dolabı , fayans , seramik (cam seramik), boya , pencere doğramaları vb. işlemlerini yapabilmek için gerektiğinde atölye veya imalat birimleri kurdurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, iştirakte bulunmak, satın almak. 2.Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, taahhüt işleri, bizzat veya kat karşılığı, işhanı, konut, hastane, fabrika inşaatları müteahhitliği ile peysaj ve mimari müşavirlik, plan projelendirilmesi prefabrike ve beton yapı elemanları ve diğer inşaat malzemeleri imali ve fason yapılması veya alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili her nevi gayrimenkul almak, satmak, kat karşılığı yapsatçı olarak inşaa etmek, kiralamak, kiraya vermek. Şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacakların tahsilini veya temin için ipotek menkul ve rehni işletme, rehni mevcut ayni ve şahsi her nevi teminat almak, bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil ve terkin işlerinde bulunmak. Şirket her türlü yapmakta olduğu ve yapacağı inşaatlarla ilgili arsalar satın alır. Her türlü kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapar. Gerekli olması halinde arsaların ifraz ve tevhid işlemlerini yapar. Kamu lehine bedelli ve bedelsiz olarak arsalarla ilgili yola, parka vs. terkin işlemleri ile cins tashihi işlemleri yapar, kat irtifakı kurar, kat mülkiyetini tesis ederek kat mülkiyet tapularını oluşturur. 3.Tekstil konusunda her türlü üretim amaçlı gerekli tezgah ve atölyelerin kurulması iç piyasaya ve ihracata yönelik her türlü tekstil işinin yapılması bu konu ile ortaklıklar tesis eder, kurulmuş veya kurulacak gerçek veya tüzel kişilere ortak olur, imalat birimleri, atölyeler kurar, kurdurur veya satın alır.Taahhütlerde bulunur,konusu ile ilgili fason yada imal ederek mamuller  yapar veya yaptırır. 4.Konusu ile ilgili her türlü mamul ürün ve hizmetin ithalat ve ihracat işlemlerini en geniş anlamı ile gerçekleştirmek ve bu işleri yapan firmalar ile gerekli ortaklıklara girmek gerektiğinde yurtdışı yatırımlarda bulunmak. Bunun için gerekli ekipmanların kurulmasını sağlamak.Yurtdışına yönelik işçi götürmek, ekipler ve şantiyeler kurmak. 5.Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı turizm faaliyetlerinde bulunmak, her nevi turizm yatırımlarında bulunmak oteller, moteller, kampingler, tatil köyleri inşaa etmek, ettirmek, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek 6.      Şirket her türlü otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal konaklama tesisleri , plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 7.       Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 8.Şirket faaliyet konularına giren işleri gerçekleştirmek için idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili makine, tesis ve yedek parçaların ithalini, ihracını ve dahili ticaretini yapabilir. Konusu ile ilgili imalathane, fabrika, kurar, kurdurur, kurulmuş olanları satın alır veya ortak.


Kalsedon Yapı Anonim Şirketi adres: Maltepe, Altıntepe Mahallesi, İstasyon Yolu Sokak, No:3 Daire:77