Kamu Konutları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Kamu Konutları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı! Kamu Konutları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi. Kamu Konutları Yönetmeliği'ne ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı 1 sayılı Cetvelde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...YÖNETMELİK


Karar Sayısı : 2014/6710

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 19198 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (5) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“5- Kolordu Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi),”


“8- Tümen ve Tugay Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi).”


MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Gülcihan YELKENCİ / Emlakkulisi.com