Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik! Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 5 Ağustos 2014 tarihinde 29079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kamu konutları yönetmeliğinde hangi esaslar değişti? İşte esaslar..Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 5 Ağustos 2014 tarihinde 29079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılan kararın tam metni aşağıda sıralanıyor.


YÖNETMELİK


Karar Sayısı : 2014/6643

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve 21319 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 ‒ 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,” ibaresi ile 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.