Kamu personeli inşaat mühendisi aranıyor!

Kamu personeli inşaat mühendisi aranıyor!

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 10 sözleşmeli destek personeli alacak  Adaylar başvurularını en geç 29 Nisan 2011 günü saat 24.00e kadar, Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr.) duyurular bölümünde  yayımlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yapacak.
 
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacak.
        
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinde ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlamak üzere İl bazında yapılacak.
        
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Adaylar aranacak şartlar şunlar:
        
"Türk vatandaşı olmak,  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veyahut da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Lise veya dengi okul mezunu olmak, "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, İş makinesi (vinç) kullanma sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı), (B) grubu kadrolar için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almak, Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak"

Başvuru formu http://bim.sanayi.gov.tr/temp/SözlesmeliAlim.aspx  adresinden temin edilebilecek.  Yerleştirme yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının birimleri de  şöyle:  "Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun"
        
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINAVLA 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, sınavla 10 (Sosyal) müfettiş yardımcısı alacak.
        
Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav 7 Mayıs 2011 tarihinde saat 11.00de Kozluk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 28 Seka Park Oteli Konferans Salonu 41200 İzmit/Kocaeli adresinde gerçekleştirilecek.
        
Sınava A Grubu kadroları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans A Grubu) sonucunda, (KPSSP 67) bölümünden 70 ve daha yukarı puan alanlar katılabilecek.
        
Eğitim süresi en az dört yıl olan hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.
        
Başvurular, 4-21 Nisan 2011 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına (Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi No:80 A Blok Kat 2 41040 İzmit/Kocaeli) şahsen yapılacak. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.
        
Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, 25 Nisan 2011 tarihinde belirtilen adresteki ilan panosunda ve www.kocaeli.bel.tr internet adresinde duyurulacak.
        
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 82 HEMŞİRE ALACAK

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite hastanelerinde (Döner Sermaye İşletmesi) görevlendirmek üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak
 suretiyle sözleşmeli 82 hemşire alacak.
        
Adaylarda 4 yıllık lisans mezunu olmak, haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, şahsen yapılacak başvuru sırasınd  başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışm  yerini ve koşullarını kabul etmek gibi şartlar aranacak.
        
Başvurular 15 gün içinde şahsen İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne yapılacak. Posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.
        
Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayımlanacak. Bu arada adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
        
AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI

Öte yandan Cumhuriyet, İnönü ve Tunceli Üniversitesi Rektörlükleri çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alacak.
        
Cumhuriyet Üniversitesi 2 profesör, 9 doçent, 24 yardımcı doçent alımında  bulunacak.
        
Adaylar başvurularını 15 gün içinde, (14 Nisan 2011) Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yapacak.
        
İlan metnine ve kontenjanlara www.cumhuriyet.edu.tr  web sitesinden ulaşılabilecek.
         
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:
        
"Tıp fakültesi: 3 doçent, 1 yardımcı doçent,

Edebiyat fakültesi: 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent

Mühendislik fakültesi: 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent,
        
Eğitim fakültesi: 1 doçent, 5 yardımcı doçent,

İktisadi ve idari bilimler fakültesi: 1 yardımcı doçent,
        
Fen fakültesi: 2 doçent, 2 yardımcı doçent,
        
Diş hekimliği fakültesi: 1 doçent, 2 yardımcı doçent,
        
Veteriner fakültesi: 2 doçent, 9 yardımcı doçent,
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: 1 yardımcı doçent"
        
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 1  doçent, 3 yardımcı doçent alacak. Doçentler daimi statüye göre çalıştırılacak. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacak.
        
Adaylar başvurularını 15 gün içinde Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacak. Posta ile yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.
        
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:  "Sağlık Yüksekokulu: hemşirelik bölümü (1 yardımcı doçent), Mühendislik fakültesi: bilgisayar Mühendisliği kuramsal temeller anabilim dalı (2 yardımcı doçent), Su ürünleri fakültesi: Balıkçılık temel bilimleri anabilim dalı (1 doçent)"
        
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 10 profesör, 7 doçent ve 29 yardımcı doçent alacak.  Profesör ve doçent kadroları daimi statüye göre alınacak. Başvurular 15 gün içinde İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen
 yapılacak.
        
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:
        
"Tıp fakültesi: Temel, dahili, cerrahi tıp bilimleri (7 profesör, 4 doçent, 7 yardımcı doçent),
        
Diş hekimliği fakültesi: Klinik bilemleri (1 profesör)
        
Mühendislik fakültesi: kimya, maden, makine, inşaat mühendisliği (1 profesör, 3 yardımcı doçent),
        
Eğitim fakültesi: eğitim bilimleri (2 yardımcı doçent),
        
Eczacılık fakültesi: ezacılık meslek bilimleri (1 yardımcı doçent),
        
Fen edebiyat fakültesi: Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent),
        
Hukuk fakültesi: Kamu hukuku (1 yardımcı doçent),
        
İlahiyat fakültesi: felsefe ve din bilimleri, Temel İslam Bilimleri (2 yardımcı doçent),
        
Ziraat fakültesi: bahçe bitkileri (1 doçent)
        
İletişim fakültesi: halkla ilişkiler ve tanıtım (1 yardımcı doçent),
        
İktisadi ve idari bilimler fakültesi: Maliye (2 yardımcı doçent),

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: Müzik, piyzaj mimarlığı, seramik (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent),
        
Devlet konservatuvarı: müzik (1 yardımcı doçent),
        
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu: engelliler egzersiz ve spor eğitimi bölümü, spor yöneticiliği (2 yardımcı doçent),
        
Malatya Sağlık Yüksek okulu: Hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon (2 yardımcı doçent),
        
Sürge Meslek Yüksek Okulu: Teknik programlar (1 yardımcı doçent),
        
Battalgazi Meslek Yüksek Okulu: Bitkisel ve hayvansal üretim (1 yardımcı doçent),

Akçadağ Meslek Yüksek Okulu: Bitkisel ve hayvansal üretim (1 yardımcı doçent)"
AA