03 / 10 / 2022

Kamulaştırmada taşınmaz malın boşaltılması!

Kamulaştırmada taşınmaz malın boşaltılması!

Kamulaştırma Kanununa göre, kamulaştırmada taşınmaz mal nasıl boşaltılıyor? Taşınmaz malın boşaltılması ile kim yetkili oluyor? Merak ediyorsanız, kamulaştırmada taşınmaz malın boşaltılması ile ilgili detaylar haberimizde...Kamulaştırmada taşınmaz malın boşaltılması!

Kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması icra müdürü tarafından yapılıyor. İcra memuru, taşınmaz malı on beş gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ ile bildiriyor.


Kamulaştırmada taşınmaz malın boşaltılması ile ilgili kanun maddesi olan 20. madde şu şekilde sıralanıyor;


Taşınmaz malın boşaltılması

Madde 20 – (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/12 md.) Bu Kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz malı on beş gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icraca boşaltılır. İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez. 


Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz.


Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı hallerde kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, arazinin boşaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenmesi gerekmez.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön