02 / 07 / 2022

Kapıcı nasıl sigortalı yapılır?

Kapıcı nasıl sigortalı yapılır?

Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödeniyor. Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır. Ayrıca, kapıcıya sigorta yapılması gerekiyor. Peki, kapıcı nasıl sigortalı yapılır?Kapıcı nasıl sigortalı yapılır?

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekiyor.


Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödeniyor. Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır. Ayrıca, kapıcıya sigorta yapılması gerekiyor. Peki, kapıcı nasıl sigortalı yapılır?


Kapıcıların sigorta bildirimleri işe girmeden bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine elektronik ortamda da yapılabildiği gibi kuruma gerekli belgeler ile müracaat ederek de işlem yapılabiliyor.


Kapıcı sigortası için gerekli evraklar..

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

 

İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

 

Nüfus Cüzdanı Sureti

 

İkametgah İlmühaberi

 

Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

 

Vergi levhası fotokopisi

 

Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

 

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

 

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi

 

Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

 

İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri

 

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı


Kapıcının kıdem tazminatını kiracı mı öder?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com