Kapıcının işverene maliyeti 2020!

Kapıcının işverene maliyeti 2020!Apartman görevlilerinin 2020’de uygulanacak net asgari ücretin hesabı belli oldu. Peki kapıcının işverene maliyeti ne kadar? İşte kapıcının işverene maliyeti 2020...


Sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün bulunduğu apartmanlarda yönetim oluşturulabiliyor. Yönetimin olduğu apartmanlarda, kat malikleri ve yönetim toplanarak bir apartman görevlisi çalıştırma kararı alınabiliyor. 

Kapıcılar binalardaki temizlik ve düzenden sorumlu olarak görev yapıyorlar. Apartman görevlileri bu görev karşılığın her ay belirli bir ücret alıyor. Apartman ve sitelerde görevli olan kapıcılara, ödenecek ücret İş Kanunu kapsamında belirleniyor.

Kapıcı Maaşı 2020

Brüt Ücret                       2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı       412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi
İşçi Payı                              29,43 TL
Kesintiler Toplamı             441,45 TL
NET ÜCRET                  2.501,55 TL

Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret                  2.943,00 TL
SGK Primi                         456,17 TL
İşsizlik Sigorta Fonu            58,86 TL
TOPLAM MALİYET        3.458,03 TL

Konut kapıcılarından sadece sigorta primi işçi hissesi ile işsizlik sigortası primi işçi hissesi kesiliyor, bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmıyor, bunların ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmiyor. Bu nedenle diğer işçilere göre net ücretleri yüksek oluyor. Bu nedenle gelir vergisi kesilmediği için bunlar asgari geçim indirimi (AGİ) alamıyor.

Kapıcı maaşı 2020!