28 / 05 / 2022

Karabulut Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karabulut Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karabulut Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gülten Karabulut tarafından 20 bin TL'lik sermaye bedeli ile 20 Kasım'da Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi'nde kuruldu.Karabulut Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gülten Karabulut tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 20 Kasım'da kuruldu. 


Karabulut Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; YATIRIM VE GAYRİMENKUL  A.) Her türlü yatırım yapmak. her türlü gayrimenkul, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.              İNŞAAT A.) Her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak. Konut ,işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkasına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi veya özel kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek. Bunun için yurt içinde ve dışında şubeler açmak, işletmek, işlettirmek ve gerektiğinde devretmek.    B.)  Her türlü müteahhitlik işlerini; yol,baraj,iskele, rıhtım,otel,motel,pasaj,han,işyeri ve fabrika  binaları,askeri sosyal tesisler,sulama ve içme suyu tesisleri,şehir kanalizasyon ve su izole hatları,çevre düzenleme hizmetleri ile her türlü bina inşaatları ile bunların havalandırma tecrit elektrik elektronik su kalorifer doğalgaz tesisatları ile mekanik tesisatların müteahhitlik ve taşeronluk işleri ile plan proje ve tasarımlarının taahhüdünü yapımını danışmanlık ve kontrolörlüğünü yapmak,resmi ve özel sektöre ait her türlü ihalelere girmek ve bu ihalelerle ilgili yeterlilik belgeleri ve müteahhitlik karnesi almak.      C.) İnşaat sektöründe kullanılan yol ve iş makineleri ile kara hava ve deniz taşımacılığında kullanılan nakil vasıtalarının ithalatını ve dahili ticaretini yapmak,inşaat ve yapı malzemeleri ve elemanları,beton katkı maddeleri,tesisat malzemeleri,demir doğrama,lastik doğrama,mermer,granit, alçıpan, betopan, hırdavat malzemeleri,derz dolgu malzemeleri,akrilik boya,macun,reçine kaplama malzemelerinin alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.      D.) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.  Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.    Her türlü nalburiye işleri yapmak.                        Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.   Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat,ithalat,imalat,fason,dahili ticaret,iç ve dış ticaret,uluslar arası mümessillik,pazarlamacılık ve toptancılık işleri yapmak. Şirketin işleri için iç ve dış orta,uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek,turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. Gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf faaliyetlerde bulunmak. Şirketin çalışma konusuna giren makine araç ve aletleri işletme güvenliği sürdürmek için bakım onarım ve servis istasyonları kurup işletmek. Şirket için gerekli taşıtları iktisap etmek,devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.   Şirket işletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı ve ona kolaylaştırıcı özel hukuk ve kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini tahvil ve itfa senedi gibi değerli aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edilebilir. Şirket her türlü menkul ve gayrimenkul tasarrufunda bulunmak arsa,arazi ve bina satın alabilir  veya şirketin  aktifinde bulunanları dilediği kişi ve kuruluşlara satabilir menkul ve gayri menkul  satın  alabilmesi için gerekli olan kısa ve uzun vadeli kredileri temin edebilir menkul ve  gayri menkulleri ipotek almak, ipotek vermek ve iktisap  etmek,devir ve ferah etmek,kiraya  vermek. kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak,intifa,sükuna  gayri menkuller  mükellefiyeti  kat  mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar  üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf  ve  faaliyetlerde  bulunmak,gayri menkullerle ilgili.


Karabulut Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi, 3041 Sokak, 11/6.