Karadağ İnvest Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Karadağ İnvest Enerji Anonim Şirketi kuruldu!​​​​​​​Karadağ İnvest Enerji Anonim Şirketi Bağcılar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Cesur Karadağ tarafından kuruldu.


Karadağ İnvest Enerji Anonim Şirketi Bağcılar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Cesur Karadağ tarafından kuruldu.

Karadağ İnvest Enerji Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; GAYRİMENKUL-EMLAK 1- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3- Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. ELEKTRİK 1- Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisanları almak kaydı ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. 2- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek. 3- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü mamul, hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, satmak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek. 4- Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya bütün olarak imalatını yapmak. 5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. RESTORAN-GIDA 1- Her türlü balık ve et restoranları kurmak, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2- Her türlü gıda, yiyecek ve içecek maddelerinin üretimini, toptan ve perakende alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. İNŞAAT 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane, plaza, site inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, plazalar, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Her türlü inşaat malzemelerinin ve dekorasyonla ilgili malzemelerin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak. LOJİSTİK 1- Yurtiçi veya yurt dışında kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık yapmak. 2- Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük İdaresi ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak. 3- Depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurmak kurulmuş tesisleri devir almak ortak olmak devir etmek satmak 4- Tahmil ve tahliye işleri yapmak, bu işlerin ifası için makine ve aletler satın almak, kiralamak, işletmek, devir etmek. 5- Konusu ile ilgili depolama alanları, antrepolar, garaj ve tır parkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. 6- Konusu ile nakil araçları, tır, kamyon, otobüs otomobil minibüs gibi nakil vasıtalarının alım satım kiralanması ithalatını ve ihracatını yapmak. EĞİTİM HİZMETLERİ 1- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 2- Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 3- Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Bağlar Mh.Mimar Sinan Cd.Divan Rez.Sit.- Apt.No:35/281 Bağcılar