31 / 01 / 2023

Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları genel kurula gidiyor!

Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları genel kurula gidiyor!

SS Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 27 Haziran 2010 günü olağan genel kurul yapacakSS Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 27 Haziran 2010 günü olağan genel kurul yapacak. Genel kurulda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İmar Limited Şirketi (Yeni unvanı İstanbul İmar İnşaat A.Ş.) ile kooperatif arasında yapılmış kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin her türlü tadili, iptali (takas, iade, otopark, revizyon vb.) ile arsa paylarının alım ve satımı konusunda alt ve üst limitlerin genel kurulca belirlenmesi için yönetim yetki isteyecek.

Yapı Kooperatifi Başkanlığıından yapılan açıklamada kooperatif üyeleri genel gündem maddeleri ile toplanacak. Genel kurul toplantısı 27 Haziran 2010 günü saat 11.00'de, Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, 14.Kat, Konferans Salonu, Okmeydanı/İstanbul adresinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı adreste ve aynı gündem ile 04 Temmuz /2010 Pazar günü, saat 11.00'de yapılacak.

Genel kurula katılamayacak üyelerin vekaletname göndermeleri gerekirken kooperatif yönetimi, gündem maddelerini şöyle sıraladı;

GÜNDEM
1-Açılış ve Saygı Duruşu,
2- Toplantı Divan Heyetinin seçilmesi, Divan Heyetinin Toplantı Tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,
3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4- 2009 yılı Bilanço, Gelir - Gider Hesaplarının okunması,
5- 2009 yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması,
6- 2009 yılı Bilanço, Gelir - Gider Hesaplan ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve oylanması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususlarının ayrı ayrı oylanması,
8- 01 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 dönemi, Kooperatif tahmini gelir - gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe talimatının müzakeresi, oylanması, ödeme takviminin belirlenmesi, ödemeyi aksatan üyelerin durumunun görüşülmesi, karara bağlanması,
9- Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, F21C20D3B pafta, 10616 ada, 1 parsel ve 10618 ada, 1 parsel sayılı (Eski tapu kayıtları 279 pafta 2152 ada, 174 parsel) ve 279 pafta, 2152 ada, 171 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İmar Limited Şirketi (Yeni unvanı İstanbul İmar İnşaat A.Ş.) ile kooperatifimiz arasında yapılmış kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin her türlü tadili, iptali (takas, iade, otopark, revizyon vb.) ile arsa paylarının alım ve satımı konusunda alt ve üst limitlerin genel kurulca belirlenmesi, istanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul imar Limited Şirketi (Yeni unvanı İstanbul İmar İnşaat A.Ş.) ve 3.şahıslar lehinde bilcümle ipotekler tesis ve fek edilmesi, yine 3. şahıslara ait taşınmazlar veya taşınmaz payları üzerinde S.S. Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi lehine dilediği sıra ve derecelerde dilediği bedellerle, dilediği koşullarla bilcümle ipotekler tesis edilmesi, tesis edilmiş ve edilecek ipotekleri fek edilmesi, sözleşmelerin iptali, mevcut İnşaat projeleri ile ileride yapılacak inşaat projelerinin kooperatif yararlarına uygun olarak değiştirilmesi, yapılacak inşaat işlerinde ihale, yap işlet devret, kat karşılığı inşaat, kar payı paylaşımı vb. yöntemlerinden herhangi birini tercih ve uygulama konusunda, seçilen ihale yöntemi ile paylaşım esaslarının belirlenmesi, ihale sonucunun değerlendirilmesi, ihtiyaç ve zorunluluk halinde bankalardan kredi kullanılması ile ilgili bilcümle işlemlerin yapılması hususlarında, bağımsız bölüme (Ferdileştirme) geçiş konusunda, Tapu Müdürlüğü ve sair kurumlar nezdinde, gerekli tüm muameleleri yapmak, Kooperatifimizi ve üyelerimizi temsilen Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Kurulu toplantılarına katılmak, oy kullanmak, Yöneticilik görevi yapmak ve benzeri tüm hususlarda Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesinin karara bağlanması,
10-Dilekler, 11-Kapanış.
Hüseyin BELİBAĞLI/emlakkulisi.com

YASAL UYARI : Haber sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapmaktadır. Sitemizde yayınlanan haber ve fotoğraflar, ilgili sayfamıza link verilmek koşuluyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.
Geri Dön