25 / 06 / 2022

Kardeşlerin mirastaki hakkı nasıl belirlenir?

Kardeşlerin mirastaki hakkı nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşlerin mirastaki saklı payını kaleme aldı.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde kardeşlerin mirastaki saklı payını yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Dedemizden eşine (babaannemize) kalan hisse mallarının hepsini oğullarından biri satış yoluyla (dörtte birini) kendi adına tapusunu yaptırmış. Diğer çocuklarının bu mirasta yani annelerinin payında saklı pay hakları yok mudur? Bu konuda hak iddiasında bulunabilirler mi?" sorusunu yöneltti.

Kardeşlerin mirastaki hakkı nasıl belirlenir?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

Önce okuyucuma, sağ kalan eşin miras payından söz edeyim, sonra devamında sorusunu yanıtlayacağım. Dedenin vefatında sağ kalan eşin miras payı dörtte birdir. Geri kalan da çocukların payıdır. Bu hususu çok sık tekrar ediyorum zira çok sorulan bir soru ve nedense pek çok ihtilaf kaynağı. Nitekim okuyucumun sözünü ettiği olay da işte yeni bir ihtilaf kaynağı. Yani sağ kalan eşin dörtte birlik payı, evlatlardan biri tarafından satılmış? Kime satılmış, evladın kendisine.

*****

Şimdi, malı satın aldığı anlaşılan evlat kendi kendine satış yapamaz, mesela sağ kalan eş tapuya gidip, sahibi olduğu malları bu evladına satabilir. Bu birinci ihtimaldir. İkinci ihtimal (her ne kadar hayattaki eşin yaş ve sağlık durumunu bilmiyorsam da bir olasılıktan da söz etmeliyim), sağ kalan eş ya ikna edilerek veya kandırılarak elinden vekaletname alınıp, bu vekaletname ile tapuda işlem yapılmaktadır. Bu dahi ihtimaller arasındadır.

Kardeşlerin mirastaki hakkı nasıl belirlenir?

*****

Şimdi de geleyim saklı paya. Anne hayatta iken, mallarından tasarruf etmesi mümkündür. Bu halde saklı paydan söz edilmez. Saklı pay, ancak kişinin ölümünden sonra gündeme gelir. Yani anne hayatta iken kendi iradesi ile çocuğuna mallarını satmış ise hayattayken buna karşı çıkılmaz. Şayet hileli yollara başvurulmuş ise buna karşı çıkacak annenin kendisidir. Bugün okuyucum konumunda olanlar için dikkat edilecek husus, annenin evladına kendi isteği ile devir yaptığı işlem, gerçekte bağış olup, tapuda satış gösterilip gösterilmediği hususudur. Bu husus ispat edilir halde ise bile bu ancak annenin ölümünden sonra dava konusu yapılabilir.

Eşlerin mirastaki hakları nasıl belirlenir?