Depozito nasıl belirlenir?

Depozito nasıl belirlenir? Depozito nasıl belirlenir?

Kiracı depozito bedeli, taşınmaz sahibinin kiracısından talep etme hakkı olan güvence bedeli olarak tanımlanıyor. Bu güvence bedeli kiralama sürecinde meydana gelen zararların teminatı için alınıyor. Peki, Depozito nasıl belirlenir?


Depozito nasıl belirlenir?

Depozito bedeli, taşınmaz sahibinin kiracısından talep etme hakkı olan güvence bedeli olarak tanımlanıyor. Bu güvence bedeli kiralama sürecinde meydana gelen zararların teminatı için alınıyor.


Kiralama süreci sonunda, herhangi bir zararın meydana gelmemesi halinde bu bedel kiracıya teslim ediliyor. Depozito bedeli hesabı ve ödemeleri ile ilgili esaslar Yeni Borçlar Kanunu kapdammında madde 342'de açıklanıyor.


Kanun gereğince, ev sahibi kiracısından en fazla 3 aylık kira bedelini talep edebiliyor. Buna göre kira bedeli 800 TL olan kimseden en fazla 2400 TL depozito istenebiliyor. Bu bedelden yüksek miktarda depozito talep edilemiyor.


MADDE 342- 

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.Ev sahibi depozitoyu geri vermezse ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com