Karel Elektronik şirket sözleşmesinin tadilini yayınladı!

Karel Elektronik şirket sözleşmesinin tadilini yayınladı! Karel Elektronik şirket sözleşmesinin tadilini yayınladı!

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirket sözleşmesinin tadilini yayınladı.Karel Elektronik tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketin kar payından karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadili ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum amacıyla esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin tadili için hazırlanan tadil tasarılarına Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi ve Şirket sermayesinin tamamının 2013 yılı karından karşılanmak üzere 54.000.000 TL'den 58.320.000 TL'ye artırılması amacıyla ihraç edeceği 4.320.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2014 tarih, 29833736-110.03.02-1265-6291 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenin Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Şirketin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi haricindeki madde tadillerinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi gerekmektedir.