Karotek Seramik Uygulamaları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karotek Seramik Uygulamaları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karotek Seramik Uygulamaları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 250 bin TL sermaye bedeli ile Abdullah Carcar tarafından kuruldu.


Karotek Seramik Uygulamaları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 250 bin TL sermaye bedeli ile Abdullah Carcar tarafından kuruldu.

Karotek Seramik Uygulamaları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1. Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri, mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dâhil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi ve bunun gibi işleri yapmak. 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, mermer, mozaik, granit, karo zemin kaplama işlerini yapmak 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11. Dekorasyonla ilgili Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaatlarda saha çizimi, boya, parke ve cam cila, her türlü mobilya, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 12. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13. Her türlü mobilya toptan ticaretini yapmak 14. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15. Her türlü iç ve dış giyim eşyasının toptan ticaretini yapmak 16. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 17. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 18. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 19. Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon restorasyon zemin kaplama ve yalıtım hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir. 20. Her nevi yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izolasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum, çakıl, mıcır, çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portatif ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 21. Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, taşınmazların mevzi imar planlarım talep edebilir. Taşınmazların yönetimi üstlenebilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurtiçinde ve yurtdışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Parima Apt. N:8/14 ZEYTİNBURNU