Kars'daki İnsanlık Anıtı imar kanununa aykırı yapıldı!

Kars'daki İnsanlık Anıtı imar kanununa aykırı yapıldı!

Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, bir sanatçının bir sanatı icra ederken diğer eserlere ve sanata da saygı duyması gerektiğini bildirdi           Bozkuş, Kadın Dayanışma Merkezinde, gazetecilerin, Karstaki İnsanlık
 Anıtının son durumuyla ilgili sorularını yanıtladı.
         Bir gazetecinin "İnsanlık Anıtının dünyanın ve Türkiyenin gündemine
 oturması ve canlı yayınlarda görüşünüzün alınmasıyla ilgili zaman zaman strese
 girdiniz mi" şeklindeki sorusuna Bozkuş, "Bu konuda bir sıkıntı yaşamadık.
 Yasa ne diyorsa onu uyguladık" diye yanıt verdi.
         Medya mensuplarının haber kaynağı ve muhatap olarak bir takım soruları ve
 talepleri olduğunu ifade eden Bozkuş, "Tüm bunlara canlı yayınlarda cevap
 verdik. Sonuçta insanız. Birçok şeye dikkat etmek zorundasınız. Bu nedenle zaman
 zaman strese girdiğimiz anlar oldu. Çünkü çok farklı anlamda sorular soruldu. Biz
 burada çok samimi olarak konuşuyoruz ama karşı tarafın sorduğu sorular ise ucunu
 nereye çekerseniz çekin farklı anlamlar çıkabiliyor" dedi.
         Anıtın yapıldığı bölgede imar kanunu ihmalinin yapıldığını ve ruhsatsız
 bir yapının inşa edildiğini anlatan Bozkuş, "Ayrıca imar kanuna aykırı,
 malikinden ve maliyeden izin alınmadan yapılmış. Anıtlar Yüksek Kuruluna gerek
 kalmadan imar mevzuatına göre belediyenin yetkisindedir" diye konuştu.
         Heykelin bulunduğu yerden nasıl kaldırılacağına ilişkin soruyu Belediye
 Başkanı Bozkuş, şöyle yanıtladı:
         "Mevcut durumu itibariyle ağırlığı söz konusu olduğu için teknik
 kullanılarak kaldırılması gerekir. Belediye Meclisinde yıkım yönünde karar
 aldıktan sonra tespit davası açtık. Hakim huzurunda bilirkişilerden oluşan mimar,
 makine mühendisi ve arkeolog gelerek oradaki heykellerin tespitini yaptı. Yapılan
 tespitin ardından da projeleri yapıldı. Böylece yıkım işinin yaklaşık maliyeti
 çıkartıldı. Çünkü siz bir şeyi ihaleye çıkartırken, yaklaşık maliyetini almak
 zorundasınız. Bunun içinde onaylı bir projesi olması gerekir. Çünkü heykel
 yapılırken onaylı bir projesi yokmuş. Ama çok gariptir. Biz kaldırılması
 düşünülen heykelin projesini onayladık. Yani yapılırken yok ama yıkılırken
 projesi onaylandı."
         İnsanlık Anıtını yapan heykeltıraş Mehmet Aksoyu da eleştiren Bozkuş,
 "Bir sanatçının bir sanatı icra ederken diğer eserlere ve sanata saygı duyması
 lazım. Orada tabya olmadığını bilmemek gibi bir şey olamaz. Orada bir tabya
 olduğu her yönüyle görülüyor. Çünkü heykel bir tabyanın sırtına yapılmış
 durumdadır. Bu durumu nasıl göremezsiniz" diye konuştu.
         Böyle bir kültür varlığının görmezlikten gelinemeyeceğini belirten
 Bozkuş, heykelin ihale ile bulunduğu yerden kaldırılacağını, ihaleye çıkan
 olmazsa da başka çarelerin aranacağını sözlerine ekledi.
    AA