Kartal Cevizli 1120 Ada imar planı tekrar askıya çıkarıldı!

Kartal Cevizli 1120 Ada imar planı tekrar askıya çıkarıldı! Kartal Cevizli 1120 Ada imar planı tekrar askıya çıkarıldı!

Kartal Cevizli Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi 1120 Ada 139-6 Pafta 3 Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı sürecinde yapılan itiraz sonucu değiştirilerek yeniden askıya çıkarıldı. İşte o imar planı...Kartal İlçesi 139-6 Pafta 1120 Ada 3 Parsele Askı süresi içerisinde yapılan itiraz sonucu 28 Ekim 2013 tarih ve 2013/137 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan ve 16 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği, 18 Ağustos 2014'te ilanen askıya çıkarıldı.


Kartal Belediye Başkanlığı 94/263 dosya numaralı, 1/1000 ölçekli imar plan tadilatını 18 Eylül 2014'te askıdan indirecek.


Kartal Cevizli 1120 Ada 3 Parsel imar planını indirmek için tıklayın!