Kartal'da şehir parkı alanı imara açılıyor

Kartal'da şehir parkı alanı imara açılıyor Kartal'da şehir parkı alanı imara açılıyor

Tekel tesislerinin bulunduğu 296 dönümünü kaplayan şehir parkı alanı imara açılıyorTekel'in özelleştirilmesinin ardından Kartal Orhantepe Mahallesi'nde Tekel tesislerinin bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük alanın 296 dönümünü kaplayan "şehir parkı alanı" imara açılıyor.

Söz konusu parselin; Maliye Bakanlığı tarafından yeni açılacak İstanbul Şehir Üniversitesi'ne tahsisinin ardından 18 Kasım 2009'da Kartal Belediyesi devre dışı bırakılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce plan tadilatına ilişkin karar oyçokluğu ile alındı. Karar Anıtlar Kurulu'nun onayına sunuldu. Anıtlar Kurulu, anıtsal ağaçların ve Bizans dönemi hamam kalıntılarının bulunduğu araziyi inşaata açacak plan tadilatını onaylarsa Kartal Belediyesi, plana itirazda bulunacak.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 28.11.2008'de Tekel arazisinin Maliye hazinesine devredilmesine karar verdi. Milli Emlak Müdürlüğü, Mütevelli Heyeti Başkanı eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu olan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne arazi üzerinde proje hazırlayabilmesi için Mayıs 2009'da ön izin verdi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan, bu arazinin pek çok çevrenin "iştahını kabarttığına" dikkat çekerek, arazi için biçilen değerin fabrikanın değerini geçtiğini söyledi.

Söz konusu araziyle ilgili plan tadilatının aniden İBB Meclisi'nin gündemine getirildiğini belirten Doğan, "Kartal Belediyesi'nden, Anıtlar Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan görüş almadılar. 1/5000 ve üzerindeki planları İBB yapar. Ancak burada yygulama projesi 5 binlik plana göre yapılır diyerek Kartal Belediyesi'ni devre dışı bıraktılar. Uygulama için bizim 1/1000'lik planları yapmamız, Anıtlar Kurulu'nun da onay vermesi gerekiyor" dedi.

Kartal'ın akciğerleri

İbrahim Doğan, İBB'nin plan ilkelerine, üst planlara aykırı ve kamu yararı taşımayan bir karar aldığını vurgulayarak meclis kararlarının kanunların üzerinde olamayacağını dile getirdi. Kartal'ın "akciğeri" olan yeşil alanın yok edilmek istendiğini ifade eden Doğan, "Şehir parkı olarak yapılması gereken alana, üniversitenin ya da başka bir kurumun inşaat yapması doğru değil. Bölgenin doğal dengesi de bozulacak. İlle de üniversite yapılacaksa Tekel'in buradaki mevcut binalarını kullansınlar" diye konuştu.

ÖZLEM GÜVEMLİ /Cumhuriyet