03 / 07 / 2022

Kat irtifakı nedir, nasıl kurulur? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark nedir?

Kat irtifakı nedir, nasıl kurulur? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark nedir?

Kat irtifakı, henüz devam eden bir inşaattan, daire veya iş yeri satın alan kişilerin sahip olduğu bir tapu çeşididir ve kurulumu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile gerçekleşir. Ancak kat irtifakı geçici bir süreliğine işlevseldir. İşte, kat irtifakı ve kat mülkiyeti hakkınİnşaat halindeki bir yapıdan bir gayrimenkul almayı planlayan kişilerin paylarını belirtmek için kat irtifakı tapusu alması ve kat irtifakı kurulumu yapması gerekmektedir. Bununla birlikte, kat irtifakı, arsa tapusu ile kat mülkiyeti arasında geçici bir formdur ve belirli şartlara haiz olunması durumunda kat irtifakı kat mülkiyetine dönüştürülür…

KAT İRTİFAKI NEDİR, NASIL KURULUR?

Arsa üzerinde yapılacak inşaata yönelik mülkiyet hakkına kat irtifakı denmektedir. Bir tapu çeşidi olan kat irtifakının hazırlanma amacı, henüz inşaatı tamamlanmış bir yapı üzerinde hak sahiplerinin paylarını göstermek ve belirtmektir. Henüz tamamlanmamış konut projeleri de sözü edilen bu kat irtifakı kapsamında ele alınır.

Henüz inşaatı devam eden bir proje üzerinde söz ve hak sahibi olabilmek, hukuki açıdan bağlanabilirlik elde etmek için ihtiyaç duyulan kat irtifakı kurulumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile gerçekleşir.

Kat irtifakı tapusu alabilmek için yapılan başvurularda dilekçe, yönetim planı, vaziyet planı, tapu senedi, liste, nüfus cüzdanı ve vergi numarası gibi belgeler yer alır.

Kat irtifakı nedir, nasıl kurulur? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark nedir?

KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat mülkiyeti tapusu alabilmek için öncelikle iskân belgesinin olması gerekmektedir. İskân belgesi ise halk arasında yapı kullanım belgesi olarak da bilinir. Kat mülkiyeti, mağaza, daire, depo veya kat gibi bağımsız bölgeler için alınır.

Yine kat irtifakı tapusunun tersine inşaatın tamamlanmış olması gerekir ve kat mülkiyetinin alınacağı taşınmazın bağımsız olması da bu belgeyi alabilmek için en önemli şartlardandır.