Kat maliki toplantısında vekaletname nasıl olmalı?

Kat maliki toplantısında vekaletname nasıl olmalı? Kat maliki toplantısında vekaletname nasıl olmalı?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen vekaletnamenin geçerliliği ile ilgili soruyu yanıtladı....

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Soru: Sitede yapılan kat malikleri toplantısında bir kısım kat maliki vekaleten oy kullandı. Ancak vekaletnamelerin bir kısmı fotokopi bir kısmı yazıcı çıktısı ile üretilmiş, altına el yazısı ile isim eklenmiş ve imzalanmıştı. Bunların geçerliliği nedir? 

Kat malikleri kurulunda kullanılacak vekaletler konusunda tartışma var. Önce okuyucumun sorusunu yanıtlayayım, sonra tartışılan konulara geleyim. Kat malikleri kuruluna vekaleten katılmak mümkün. Vekaletin noterden olması da gerekmiyor. Düz beyaz kağıda yazılıp imzalanmış vekalet kullanılıyor. Bunların tamamı el yazısı ile yazılmış ya da fotokopi ile çoğaltılmış ve yazıcıda üretilmiş olabilir. Bakılacak iki husus vardır. İlki, altındaki imza. Şayet altındaki imza ıslak imza ise vekalet olarak geçerlidir. İkincisi, vekalet verenin hangi toplantı için vekalet verdiğidir. Bazı vekaletnamelerde tarih yazar, “Şu toplantıya katılmak üzere” diye tarih olabilir, vekil ancak o tarihteki toplantıda bu kişiyi temsil eder. “Tüm toplantılara katılmak üzere” derse bu halde diğer toplantılarda da geçerlidir.

Şimdi tartışmalı hususa geliyorum. Bir Yargıtay kararında vekil sıfatı ile katılanın sözlü olarak vekil olduğunu söylemesi ile onun vekaleten toplantıya katılabileceği kararı verilmişti. Buna dayanarak toplantıya gelenler “Ben .... vekiliyim” deyip oy kullanmaktadır. Benim fikrim bunun yanlış olduğudur. Yargıtay kararında sonradan bu kişinin vekil tayin edilmediği konusunun açıklık kazanması halinde yapılabilecek şeyleri söylemektedir ki, böyle bir durumda bu oyun iptali için aylar sürecek bir dava süreci gerekir. Buna imkan tanındığı takdirde her toplantıdan sonra aylar sürecek bir ihtilaf ortamı yaratılır.

Dolayısı ile vekil, vekaletini yazılı olarak getirmeli, oyunu kullanmalıdır. Aksi halde siteyi veya binayı ihtilafa sürüklemek, kararları bağlamak isteyen herkes “Ben .... vekiliyim” diyerek toplantıya katılır, oy kullanır ve siteyi çıkmaza sürükler. Vekaletin noterden olmayacağı, el yazısı veya sair şekilde yazılı olacağının kabulü işi kolaylaştırmak içindir. Sözlü olması ise işin içinden çıkılmaz hale gelmesine neden olur.

 

pus