05 / 07 / 2022

Kat mülkiyeti bugün görüşülüyor

Kat mülkiyeti bugün görüşülüyor

Kat irtifakı kurulmuş yapılarda re'sen kat mülkiyetine geçilmesine olanak sağlayan tasarı komisyonda görüşülüyor. Mülkiyete geçmeyenlere uygulanacak para cezası tamamen kalkıyorKat irtifakı kurulmuş yapılarda, kat mülkiyetine geçilmesini kolaylaştıran kanun tasarısı, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nun, 'esas komisyon' olarak ele alacağı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın kısa süre içinde Genel Kurul'da görüşülmesi ve Meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK VAR

Tasarıya göre, kat irtifakı, 'kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın', yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek. Kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidilen tasarıya göre, 'her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış 'noter tasdikli liste' talep edilmeyecek. Anagayrimenkulün, 'kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralarına' ilişkin bilgileri, mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alacak.

PARA CEZASI KALKIYOR

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında 'birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi' şartını kaldıran tasarıya göre, yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden (re'sen) yapılacak. 2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL idari para cezası kaldırılacak.

Yenişafak