Kat mülkiyeti oy hesabı!

Kat mülkiyeti oy hesabı!

Apartmanda ortak alanların maliki ise tüm kat malikleri oluyor. Peki toplantılarda bu alanlarla ilgili kararlarda kat mülkiyeti oy hesabı nasıl yapılır? İşte apartmanlarda oy hakkı...


Kat mülkiyeti oy hesabı!

Apartmanda bir bağımsız bölümün kat mülkiyetine sahip kimseler kat maliki olarak tanımlanıyor. Kanun gereğince, kat mülkiyeti hakkı ise ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı şeklinde tanımlanıyor.


Apartmanda ortak alanların maliki ise tüm kat malikleri oluyor. Ortak alanlar ile ilgili alınacak kararlarda kat maliklerinin oyları belirleyici nitelik taşıyor. Peki toplantılarda kat mülkiyeti oy hesabı nasıl yapılır? 


Kat malikinin oy hakkı..

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. 

 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. 


Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. 


Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. 

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. 

 

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tay


Kat malikinin toplantıya çağrılmaması!