Kat mülkiyeti projeleri elektronik ortamda yapılabilecek!

Kat mülkiyeti projeleri elektronik ortamda yapılabilecek! Kat mülkiyeti projeleri elektronik ortamda yapılabilecek!

Meclis'e sunulan yeni Torba Tasarısına göre, kat mülkiyeti için hazırlanan onaylı mimari proje elektronik ortamda da gönderilebilecek..Vatan Gazetesi köşe yazarlarından Mert Nayır, bu defa borçlu için değil yatırımcı için devreye giren Hükümetin yeni torba yasasındaki düzenlemeleri kaleme aldı. İşte Mert Nayır'ın yazısı..

 

Genel olarak torba kanunlar kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve faizlerini silmeye yönelik düzenlenir. Ancak Hükümet bu defa borçlu için değil yatırımcı için devreye giriyor. 


 
Darbe teşebbüsü ve sonrasında karşılaşılan olumsuz terör faaliyetleri şüphesiz ki ülkemizde güvensiz bir yatırım ortamı oluşturdu. Yerli ve yabancı yatırımcılara güçlü ülke ekonomisini göstermek adına Hükümet’ten bir önemli bir hamle geliyor. 
 


İşte yatırımcının torbası;


 
1- Miktar ve değeri 100 bin TL ve üzeri olan ticari davaların basit usulde yargılamasının yapılması ve süratle karara bağlanması sağlanacak.


2- Borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi veya borç sözleşmelerinin tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve tapu müdürlüklerine bizzat talepte bulunmaksızın tescillerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.


3- A.Ş. ve LTD. şirketlerinin fiziki ortamda tutacakları defterlerin açılışta ticaret sicil müdürlüklerince onaylanması zorunluluğu getirilecek.

 
4- Kat mülkiyeti için hazırlanan onaylı mimari projenin Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne elden verilmesinin yanında elektronik ortamda da gönderilmesi sağlanacak. Kişiler müdürlüklere gelmeden kat mülkiyeti projelerini elektronik ortamda yapabilecek.


5- Kırsal alanlarda yaşayan kişilere iletişim ağının sağlanması amacıyla mera alanlarına baz istasyonları kurulacak. Bununla ilgili mera kanununda gerekli düzenlemeler ayrıca yapılacak. 


6- Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması adına yapı ruhsatlarının hızlıca çıkarılması için yapı denetim yetkililerince imza onayı şartı kaldırılacak. 


7- Belediye hizmetlerinin kolaylaştırılması adına e-Belediye altyapısının oluşturulması ve belediyecilik hizmetlerinin de elektronik ortamdan verilmesi sağlanacak. 


8- Şirket kuruluş aşamasında şirketlerin ticaret sicil memurlarına verecekleri dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na o şirketin tescilinin yapılması için ayrıca yazı yazılacak. Böylelikle şirket yetkilileri Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ayrı, SGK’ya ayrı zaman harcamayacak.


9- KOBİ’lerin kredi kuruluşlarınca finansman sağlamak amacıyla sadece 6750 sayılı kanunda belirtilen taşınırların değil her türlü mallarının rehin edilebilmesinin önü açılacak. 


10- Yargılama sürecini uzatan tebligat sistemi değiştirilerek yargı sisteminde de elektronik tebligat sistemine geçilmesi ve hızlı yargı sistemi oluşturulacak. Hali hazırda bekleyen 40 bin tebligat en kısa sürede sonuçlandırılacak.