Katılım Varlık Kiralama 250 milyon dolar kira sertifikası ihraç edecek!

Katılım Varlık Kiralama 250 milyon dolar kira sertifikası ihraç edecek! Katılım Varlık Kiralama 250 milyon dolar kira sertifikası ihraç edecek!

Katılım Varlık Kiralama, 250 milyon Amerikan Doları ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı için gerekli izinlerin alınması için SPK'ya başvuru yaptı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt dışı kira sertifikası ihracına ilişkin SPK'ya başvuru yapılması hakkında açıklama yaptı.

Katılım Varlık Kiralama tarafından çeşitli vadelerde, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 250 milyon Amerikan Doları ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı dâhil olmak üzere Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerinden herhangi birisine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle yurtdışında kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması için SPK'na başvuruda bulunlundu.

Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Eti Krom A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 250.000.000.-Amerikan Doları (İkiyüzelliMilyonAmerikanDoları) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı (commodity murabaha) kira sertifikası ihracı dâhil olmak üzere Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerinden herhangi birisine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle yurtdışında kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması için SPK'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

pus