Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nurettin Yalçınkaya tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 18 Temmuz'da Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Dumankaya Cadde'de kuruldu.Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nurettin Yalçınkaya tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 18 Temmuz'da kuruldu.


Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır 1-Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf,açık artırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar her türlü boya ,sıva,mekanik ,elektrik, tesisat,ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı,satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek.Her türlü banka ,banka genel müdürlüğü,toplu konut ve siteler,okul,hastane,hava meydanları,limanlar,sulama kanalları,köprü,yol,yol çizgi işleri,yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işleri,sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak. 2-Yurtiçinde ,yurtdışında her türlü yer altı ve yer üstü kanalizasyon,boru döşeme,elektrik,doğalgaz ,kablo döşeme işlemlerini yapabilir ve bunlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışında özel ve resmi kurumların açtıkları ihalelere katılabilir. 3-Kat karşılığı arsa almak,parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak,takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak. 4-Yurtiçinde ve yurtdışında turistik tesisler,toplu konutlar,meskenler inşa etmek. 5-Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edavatlarını alabilir,kiralayabilir,satabilir,kiraya verebilir,ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapabilir. 6-Konusu ile ilgili her nevi resmi ve özel ihalelere katılmak ,bu ihaleleri almak ,ihale konularını yapmak,yaptırmak devretmek,her türlü resmi ve özel inşaat yapmak. 7-Konusu ile ilgili olarak taahhüt işleri yapabilir,yol ,bina,fabrikaların inşaatlarının bakım,tamir ve onarımını yapmak. 8-Konusu ile ilgili olarak projelerin çizimi , müşavirlik , danışmanlık ve proje yönetimi hizmetlerinde bulunhşap yapabilir. 9-Her türlü inşaat malzemeleri ,inşaatlarda kullanılan her türlü demir,çimento,kum,çakıl,tuğla,briket,hazır beton,prefbarik yapı     elemanları,ahşap yapı malzemelerinin alımı,satımı,ithalat,ihracatı ve ticaretini yapmak. 10-Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek,etüdler hazırlamak,ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak,ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak. 11-İmar ,imar ıslah,imar aplikasyon planları hazırlamak,yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 12-Konuları ile ilgili her türlü hafriyat işleri yapmak,her türlü inşaatların malozlarını malzemelerini taşımak başkalarına taşıttırmak işlerini yapabilir. 13-Hertürlü emlak,gayrimenkuller,konutlar,siteler,daireler,marketler,dep olar iş hanları ,iş merkezleri,plazalar,villalar,tatil köyleri,devre mülkler apart otel,motel kamping ve turistik tesisler organize sanayi bölgeleri,arsa,araziler ve her türlü taşınmazın alımı,satımını pazarlamaını ,ticaretini yapabilir,devir alabilir,devredebilir,kiralayabilir,ve kiraya verebilir ve konularda danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. 14-Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü taşınmaz gayrimenkuller ve taşınmazları ile ilgili ekspertiz ,değerleme hizmetleri verebilir,planlama etüdleri,program etütleri ön fizibilite etüdleri kesin fizibilite etüdleri raporlar ve uygulamaların takibi,konularında danışmanlık hizmeti verebilir.Danışmanlık isteyen hakiki ve hükmi şahısların bu isteklerini yerine getirmek amacı ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.   Şirket Yukarıda Belirtilen Amaçlarını Gerçekleştirebilmek için Aşağıdaki Tamamlayıcı Faaliyetlerde de Bulunur. a)Konusu ile ilgili komple tesis makine yedek parça hammaddeleri ile mamul maddelerin ithalatı ihracatı ve üretimi ile dahili ticaretini yapabilir. b-)Konusu ile ilgili ihalelere iştirak edebilir. c-)Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari,mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. d-)Şirket konusu içinde kalmak şartıyla taahhüt işleri,acentelik,komisyonculuk ve mümessillik yapabilir. e-)Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gayrimenkul malları satın alabilir,bunlar üzerine bina inşa edip tesisler kurabilir ve yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayrimenkul mallar kiralayabilir. f-)Şirket sahibi bulunduğu mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir rehin ve ipotek edebilir. g-)Şirket konusuna giren malların imalatını da başkalarına yaptırabilir,işletebilir,fason yapabilir veya yaptırabilir. h-)Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir kiraya verebilir veya kiralayabilir. ı-)Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir,kefalette bulunabilir. i-)Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir,kefalette bulunabilir. j-)Şirket konusu için dahilden ve dış piyasadan uzun,orta ve kısa vadeli krediler alabilir. k-)Kanunlar ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kalmak şartı ile şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili olarak yerli ve yabancı sermaye ve ortaklar ile işbirliği yapabilir.Yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir. l-)Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için mağaza ,satış merkezi ve depolar ile teşhir    yerleri açabilir bunları işletebilir. m-)Maksat ve mevzuu için açılmış veya açılacak olan bilcümle fuarlara panayırlara iştirak edebilir.


Kayataş Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Dumankaya Cadde, No:12 D Blok, Daire:54.