17 / 08 / 2022

Kayı Yıldız Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kayı Yıldız Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Silivri’de  400 bin TL sermaye bedeli ile Ali Yıldız tarafından kuruldu.Kayı Yıldız Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Silivri’de  400 bin TL sermaye bedeli ile Ali Yıldız tarafından kuruldu.

Kayı Yıldız Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
YAPI, İNŞAAT,EMLAK SEKTÖRÜ; - Kendi adına arsa ve araziler almak ve bunlar üzerinde her türlü villalar, konutlar , işyerleri ve binalar yapmak , satmak ve kiraya vermek - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak - Başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. - Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, yaptırmak. - Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. - İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak - Her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, bu iş ile ilgili malzemelerin alım satımını yapmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak DİĞER SEKTÖRLER; - Her türlü motorlu ve motorsuz tır, çekici, kamyon, treyler, otobüs, otomobil, minibüs gibi nakil vasıtalarının alım, satım kiralanması ithalatını ve ihracatını yapmak. Bunların satışına aracılık etmek,komisyonculuk yapmak, nakil vasıtaları ile ilgili tüm yedek parçaların tedarik, ithalat ihracat ve ticaretini yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. -Her türlü ahşaptan , ağaçtan , metal karışımlardan imal edilen mobilya ve mobilya ekipmanlarının toptan ve perakende alım satımı, imalat, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin imalat, ithalatı ,ihracatı , pazarlama ve satışını yapmak -Bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri, lokanta ve restoranlar açarak işletmeciliğini yapmak. -Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek -Her nevi ihtiyaç maddelerinin, sınai ve zirai ürünlerin, mamul, yarı mamul, hammadde malların ile makine ve teçhizatın İlgili mevzuat çerçevesinde ithalat , ihracat ve ticaretini yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir b)Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli borçlanabilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. c) Şirket başkaca bir şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. d) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. e)Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. f)Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Genel Kurul Kararı aldıktan sonra bu işleri de yapabilecektir.