Kayseri imar ve şehircilikte örnek gösteriliyor!

Kayseri imar ve şehircilikte örnek gösteriliyor! Kayseri imar ve şehircilikte örnek gösteriliyor!

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir röportaj gerçekleştirdik. Büyükkılıç, dergimiz için yapmış olduğu geniş açıklama ve değerlendirmelerde Kayseriyi ve Melikgazi Belediyesini anlattı...“KAYSERİ ilinin bulunmuş olduğu coğrafi konumu ve 4 bin yıllık geçmişi ile günümüzün bölge şehir olmasında büyük katkısı vardır. Bugün Kayseri meydanından çevrenize baktığınızda Mazaka Uygarlığı’nın kalıntılarını, Bizans döneminin yapılarını, Selçuklu döneminin günümüzde dahi hizmet veren eserlerini,

Osmanlı döneminin eserleri ile Cumhuriyet döneminin ilk eserleri yanında günümüzün modern yapı ve yatırımlarını bir arada görebilirsiniz. Çevreyi biraz genişletirseniz Gültepe ve Kaniş ile dünyanın ilk yerleşim alanını görürsünüz.

Kayseri ili tarihi İpek Yolu üzerinde yıllarca Avrupa ile Asya ülkeleri arasında kavşak yol ayrımı noktasında bir merkez olmuştur. Ekonomik ve sosyal gelişmişliği ile her zaman gündemde kalarak adeta ANADOLU EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ durumundadır.

Özellikle son yıllarda imar ve şehircilik hamlesini ortaya koyan, sergilediği yerel yönetim anlayışı ile örnek gösterilen Kayseri, Büyükşehir olma özelliğinin tüm verilerini bünyesinde toplamaktadır. Kayseri ili; ekonomisi, kültürel yaşamı, doğal güzellikleri, tarımı, yöresel üretim zenginliği, kış sporları merkezi Erciyes Dağı ile Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü bünyesindeki sanayi tesisleri ile üzerinde taşımaktadır.

PLANLI BİR GELİŞME

Para’da yer alan habere göre; Kayseri ilinin en güney bölümünde yer alan ve adeta sırtını Erciyes Dağı’na yaslayan Melikgazi ilçesi ise son 10 yıldır planlı gelişimi, modern şehirleşmesi ve toplumsal birlikteliği ile adeta referans ve örnek gösterilmektedir. Bunun bir çok nedeni vardır, tabi ki bu bir tesadüf değil, belediye yatırım ve hizmetlerin bir sonucu ve kamu ile özel sektör hizmetleri ile bütünleşmesinin kombinasyonudur.

Bugün Melikgazililer, farkında olmayarak günlük yaşamlarını kolaylaştıran yerel yönetim hizmetlerini rahatça ve kolayca daha ucuza kullanmakta ve faydalanmaktadırlar. Aslında Melikgazi ilçesinde yerel yönetim hizmetlerinin seviye çıtası oldukça yüksektir. Çünkü Melikgazililer “her sabah temiz bir çevrede güne merhaba” demekte, yemyeşil parklarda çevresi ile bütünleşmekte ve imar hareketliliği ile modern bir şehir içerisinde yaşamım idame ettirmektedir. Sorunsuz ve tamamlanmış alt yapı Melikgazi’yi Melikgazi yapmaktadır.

Melikgazi şehri günümüzde daha ağırlıklı olarak bir ekonomi şehridir. Çevresi ve çevre illerin konumu bu noktaya getirmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge, Traktörcüler.Sitesi, Çelik Eşyacılar Sitesi, Büyük Alış-Veriş Merkezleri, Demirciler Sitesi, Kapalı Çarşı, Bankalar, Kazancılar Çarşısı gibi ekonomi, ticari ve üretimin adeta Anadolu’daki kalbi ve merkezidir...

Anadolu’nun kalbinde, Anadolu’nun yükselen ve parlayan değeri olarak kazanan ve kazandıran ilçemiz, birçok değeri bağrında bulundurmasının vermiş olduğu katma değer ile mali, ticari, üretim alanındaki kapasitesi ve istihdamı ile çevresine yön veren, gelişmesinden fayda sağlayan bir bölge şehrin, referans ve örnek ilçesidir...

TURİZM POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bünyesinde birçok ihtisas hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri, bölge devlet hastanesi ile Anadolu’nun sağlık merkezidir...

4000 yıllık yerleşim zenginliği ile Kültepe-Kaniş ilk yerleşim alanı, Asurluların ticaret merkezi, ilk ticaret antlaşmasının yapıldığı bu topraklar da; Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin birçok değerli dünya mirası korumasındaki eserleri ile dünya turistlerinin odak merkezidir...

Meysu outlet, İpek Saray, Kayseri Park, Kayseri Forum ve BYZ Garage gibi modern ve çok katlı büyük alışveriş merkezleri ile Kazancılar, Kapalı Çarşı, Vezirhan gibi tarihi alışveriş mekanları ile ticaret ve alışverişin adresidir...

Eski Kayseri Evleri, Tavlusun, Germir ve Ağırnas yerleşim alanları, Gesi Kuş Evleri, Selçuklu Dönemi Cami, Han ve Medreseleri, Bizans dönemi kale ve çevresi ile kültür turizminin merkezidir...

Millet Caddesi, Bankalar Caddesi, Maarif Caddeleri ile adeta bölgenin Tahtakalesi yani ekonominin merkezidir...

Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuhnaci Vakıf Üniversitesi ve yeni kurulan daha doğrusu kurulma aşamasında olan Kayseri Üniversitesi, her mahallesindeki lise, ortaokul, İlkokul, anaokulu yanında özel eğitim ve rehabilitasyon ve özel okulları ile tarihte Makara-i Ulema Bilginler Şehri diye bilinen eğitim merkezidir...

Erciyes Dağı, Gesi Bağları, Kıranardı ve Hisarcık Mesire alanları, Derevenk Vadisi doğal mekânları ile doğanın incisi ve turizmin merkezidir...

Ülkemizde ilk 500 şirket içinde yer alan ve dünyanın her köşesine markasını taşıyan firmaları ile üretimin ve istihdamın merkezidir...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı adrese dayılı nüfus sayım sonuçlarına göre planlı bir şehirleşme ve imarlı bir yapılaşma ile büyüme gösteren şehrimiz kendi nüfusu yanında komşu illeri besleyen, sağlık ve eğitim hizmeti veren bir şehirdir. Yine TÜ1K rakamlarına göre Melikgazi İlçesi Emlak alım ve satım da Türkiye’de ilk on ilçe arasındadır. Yani alt yapısı tamamlanan ve üst yapıları ile bütünleşen şehir deki mülkler yatırımda önem arz etmektedir, tercih edilmektedir ve değer bulmaktadır.

Şehrin güneyinde, adeta sırtını Erciyes Dağı’na dayayan şehrimiz, gündüz saatlerinde alışveriş merkezleri, bankalar, üniversite öğrencileri, Kapalı Çarşı, sanayi bölgeleri ile özellikle hafta sonu komşu illerden gelen misafirleriyle nüfus yoğunluğu daha da artmaktadır...

Kısacası Kayseri bir bölge şehri ve Kayseri ilinin % 50 nüfusunu barındıran Melikgazi ilçesi şehrin yaşam kalitesi, sosyal donatıları, doğası ile bütünleşen referans alman ve örnek gösterilen şehridir. Bu bir tesadüf değil yılların birikimi ve günümüz hizmetlerinin bütünleşmesi ile elde edilen bir kazancın sonucudur.”

MELİKGAZİ REFERANS BELEDİYE OLARAK ÜLKE GÜNDEMİNDE

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans bir belediye olarak özellikle uygulaması başarı ile devam eden yatırımlar ile sadece Melikgazi İlçesine değil aynı zamanda Kayseri şehrine ve hatta bölge şehirlerine hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç Melikgazi ilçesinin adrese dayalı nüfus sayımları ile Kayseri şehrinin yarısına hizmet verdiğini ancak hafta içi ve özellikle komşu illerden alış veriş, turizm ve sağlık için gelenler ile hafta sonunda çok fazla bir yoğun nüfusa hizmet verdiklerini kaydetti.

Nüfusu ile Türkiye’nin ilk 17 belediyesi içinde yer aldıklarım, emlak alım satım değerlendirmesinde yine TÜİK rakamlarına göre ilk 10 ilçe arasında bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak asfalt, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi ile park yapımlarının artık günlük rutin hizmetler arasında yer almaktadır. İlçe halkı çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar, sosyal ve spor tesisleri, çok amaçlı Kapalı Semt Pazar Yerleri, yüzme havuzları gibi çıtası yüksek taleplerde bulunmaktadır ki buda belediye hizmetlerinin bir bakıma hangi seviyede olduğunun bir göstergesi durumundadır” dedi.

Melikgazi belediyesi olarak artık nokta ve geniş kapsamlı ve çok amaçlı bölgesel hizmetler gerçekleştirmek için kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler ürettiklerini ve bölge halkının hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2015 yılında yeni bir çalışma sergileyerek tarihi mekanları aslına uygun olarak onardıklarını ve günümüz hizmetine kazandırdıklarının altım çizdi.

Tarihi mekanların aslına uygun olarak onarmak ve hizmete yeniden sunmak üzere yapılan çalışmalar ile bir bakıma Anadolu’daki Medeniyetlerimizin tapuları niteliğindeki bu yapıları Dünya Kültür mirasına kazandırdıklarını ve gelecek kuşaklara aktardıklarını bildiren Başkan Memduh Büyükkılıç örnek olarak tarihi mekan çalışmalarından üç örnekleme ile yapılan çalışmaları niçin, neden, nasıl ve sonuç itibari ile bir bakıma değerlendirdi ve bilgilendirdi.