28 / 01 / 2023

KentPlus'ta 200 bin TL'ye daire! İcradan!

KentPlus'ta 200 bin TL'ye daire! İcradan!

Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan köyündeki KentPlus Sitesi'ndeki daireyi 200 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 19 Haziran 2012 Salı günü 11:00-11:10 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

 

TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI BÜYÜKCEKMECE  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NO: 2011/1530 TALİMAT Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI: Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüğünün 14.03..2012 tarihli ve 4812 sayılı tapu kaydına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Köyünde kain, 515 ada, 1 no.lu parsel sayılı, 10.125,87 m2. Yüzölçümlü, "B.A.K. Blok Apartmanlar “vasfı ile kat mülkiyeti tesisli, C-3 blok kargir binanın, 9. katta 50/10125 arsa payına tefrikli (55) no.lu Meskenin 1/2 şer hissesinin borçlular adına kayıtlı olup her iki hisse üzerinde Türkiye Vakıflar Bankası lehine ipotek ve bu kayıtla ilgili dosyanın takip şerhi, icrai haciz şerhleri ve Malikin tasarruf yetkisi kısıtlanmıştır, kayıtları bulunmaktadır. NİTELİKLERİ: Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline tatbik edilerek çapının zeminine uygun olduğu tesbit edilen parselin kaydında belirtilen tüm sahası: 10.125,87 m2.dir.Satışa konu taşınmaz; Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan, Batıköy, Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi, KentPIus Sitesinde kain, 515 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, C-3 blok kargir binanın, 9. Katta 50/10125 arsa payına tefrikli (55) no.lu meskenin tamamıdır. ANA GAYRİMENKUL: Söz konusu parsel üzerinde yer alan bloklar Kent Plus Sitesi olarak adlandırılmıştır. Site girişi güvenlikli olup açık ve kapalı otopark, çocuk parkı, yüzme havuzu, alışveriş alanları ve sosyal tesis imkanlarına sahiptir. Taşınmaz konum olarak, Emlak Bankası konutlarına komşu olup Mustafa Kemal Bulvarına cephelidir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaydır. Konu taşınmazın bulunduğu blok, Bodrum+Zemin+9 normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Blokta toplam 60 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Takribi 4 yıllıktır. (55) NUMARALI MESKEN: Bloğun en üst katı olan 9. katta bulunmaktadır. Daire, blok girişine göre sol ön tarafta ve güney batı cephesinde yer almaktadır. Daire kullanılmaktadır. Daire; 2 oda, salon, mutfak, banyo, WC giriş holü, koridor ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. MALZEME ÖZELLİKLERİ: Salonda ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerdir. Banyolarda yer döşemesi ve duvarlar seramiktir. Antre ve mutfakta yer döşemesi seramik, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerli olup dolaplar ve tezgah laminattır. Antrede sabit portmanto mevcuttur. Pencereler PVC doğrama ve çift camlıdır. İç kapılar ahşap, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, kabinli küvet, hilton lavabo ve klozet mevcuttur. Dairede ısıtma amaçlı kombi sistem petekti kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Kısmen deniz manzarası bulunmaktadır. Brüt alanı: 107,33 m2., net alanı 84,47 m2.dir. Onaylı projesi incelenmiştir. İMAR DURUMU: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.04.2011 tarih, 342807 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Batıköy Mahallesi, 515 ada, 1 no.lu parsel, 12.11.1985 onay tarihli, 23.06.2005 tadilat tarihli 1/1000 Batıköy Toplu Konut İmar Planına göre; Hmak: 30,50 m, Emsal: 2,00, yapılaşma şartı ile "Konut+Ticaret" alanında kaldığı belirtilmiştir. KIYMETİ: 08.06.2011 tarihinde bilirkişilerce 200.000,00- TL. Değer takdir edilmiştir. Birinci Satış günü: 19/06/2012 11:00-11:10 Saatleri arasında ikinci Satış günü: 29/06/201211:00-11:10 Saatleri arasında BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Adresinde 1 - Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci artırmanın resmi tatile rastlaması halinde tatilin bitimiyi izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, % 1 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı (borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başfcaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic. ifl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir.   B:25636 (www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın! Geri Dön