07 / 07 / 2022

Kentsel dönüşüm 2019 kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm 2019 kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. 2019 yılı için ise en düşük kira yardımı tutarı 715 TL, en yüksek ise bin 150 TL veriliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?Son günlerde kentsel dönüşüm projeleri hız kazanıyor. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli binalarda oturanlara 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı yapıyor. Kira yardımı fiyatları il il değişiyor. 2019 yılı için ise en düşük kira yardımı tutarı 715 TL, en yüksek ise bin 150 TL. 

Kira yardımı başvurusu nereye yapılır? 

Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

Kira yardımı almak için gerekli şartlar neler?

Kira yardımından yararlanabilmek için gerekli olan ilk şart ikametgâhtır. İkamet ettiğiniz bağımsız bölüm alınacak kira yardımı süre 18 ay. Kira yardımından faydalanmak için daha önce kredi kullanmamış olmak gerekiyor. Dönüşüm projelerine özel olarak kişiler kira yardımı ile birlikte kredi yardımı alamaz. Risk grubunda evleri bulunan kişilerin evleri için yapı kimlik numarası alındığı tarih sonrasında devir işlemleri yapılmış ise bu durumda yeni malikin yapı kimlik numarası aldığı tarihte ikamet etme şartları sağlanamaz. Yeni maliklerin gayrimenkulü geç almamış olması da büyük önem taşıyor. Aksi durumlarda kira yardımı için yapılan başvurular geçerli olmuyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler neler? 

İşte kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler:
 
-Başvuru sahibinin kimlik belgesi (T.C. numarası yazılı olan belgeler geçerlidir)
-Başvuru sahibi tarafından doldurulup teslim etmesi gerekli olan başvuru dilekçesi
-Binanın riskli olduğunu gösteren rapor
-Binanın yıkım formu
-Ziraat bankası hesap cüzdanı fotokopisi (hak sahibine ya da vekiline ait hesap olması gerekir).
-Tapu belgesi ya da güncel tapu kaydı 
-Başvuru sahibine ait son üç aylık herhangi bir fatura 

Belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak tamamlayan kişiler kira yardımı başvurularını belediyeye yapabilirler. Vekaletname ile yapılan başvuruların geçerli olması için kira yardımına dair yetkili olduğu ibaresinin vekaletname üzerinde bulunması gerekir. Vekil kişi vekaletname ile birlikte kimlik belgesi aslı ve fotokopisini yanında bulundurmalıdır.


Kamu lojmanlarında ikamet eden kiracıların kira yardımı başvurusu

Riskli kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusu yapmak için şu belgeleri hazırlamaları gerekiyor.

-Başvuru dilekçesi,
-Lojmanda ikamet eden kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, (Lojmanda ikamet eden hak sahiplerinin Adres Bilgileri Raporu ibraz edememesi durumunda riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte ikamet ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan alınan lojman tahsis belgesi ve tahliye yazısı ile de ikamet şartı sağlanmış olacaktır
-Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması
-Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. Vadesiz TL hesabı 

2019 kentsel dönüşüm kira yardımı açıklandı!