Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015!

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015!

Kentsel dönüşüm kira yardımı, riskli binası yıkılan hak sahiplerine devlet tarafından sağlanan finansal destekler arasında yer alıyor. Kira yardımı için başvuru formunun doldurulması gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015..Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015!

Kentsel dönüşüm kira yardımı, riskli binası yıkılan hak sahiplerine devlet tarafından sağlanan finansal destekler arasında yer alıyor. 18 ay boyunca aydan aya ödenen kentsel dönüşüm kira yardımı için bazı koşullar aranıyor.


Daha önce riskli binasındaki mesken sayısı kadar kira yardımı alınabiliyorken, 2015'ten itibaren ancak riskli binada ikamet eden kimseler kira yardımı alabiliyor. İkamet şartını faturalar ile ispat eden kimseler, kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor.


2015 tarihi itibarıyla 735 TL olan kentsel dönüşüm kira yardımı için başvuru formunun doldurulması gerekiyor.Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu örneği şu şekilde:


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu 2015 örneği:


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 


Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2015 

 Adı Soyadı - İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği Kentsel dönüşüm kira yardımları 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com