Kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı?

Kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı?

Kentsel Dönüşüm, son günlerin moda kavramı ve en çok tartışılan konusu.Genelde Kentsel Dönüşüm, gecekonduların ve kuralsız yapıların yıkılıp yerlerine yenilerin yapılması olarak düşünülmektedir. Bu şekil, sadece mekansal dönüşümdür ve son derece yanlıştır. 

Kentsel Dönüşüm projeleri, insani, toplumsal, ekonomik, mimari ve şehircilik boyutu olan projelerdir. Bu projeler yapılırken mimarlar, şehir bölge planlamacılar, inşaat mühendisleri, toplumbilimciler, sosyologlar ve halkın temsilcileri birlikte çalışmalıdırlar. Projeler uzlaşma neticesinde çıkmalıdır, uzlaşma en önemli halkadır. 

Projeler yapılırken, emsal, yapı yerleşimleri, yapı yükseklikleri, yapı mimarileri, sosyal donatılar (hastane, okul, kreş, spor tesisleri gibi), yeşil alan ve su görüntüleri doğru kullanılmalıdır, nitelikli konutlar yapılmalıdır. 

Kentsel Dönüşüm Kanunu, T.B.M.M.'de beklemektedir; büyük bir olasılıkla yeni yasama döneminde kanunlaşacaktır.

Bu kanunun doğru kullanılması halinde büyük kentlerin çarpık ve yanlış yapılaşmış dokusu yeni bir çehreye bürünecektir. Bu kanun, aynı zamanda sağlık kurallarına uygun, doğal, tarihi, kültürel, çevresel ve eko sistemleri koruyan, yaşatan ve geliştiren, afetlere dayanıklı, sürdürülebilen gelişme ve ekonomik kalkınma hedeflerine uygun yaşam alanlarının oluşturulmasını amaç edinmelidir. 

Bu kanun Türkiye için son derece önemlidir. Bundan dolayı yetki, sadece Yerel Yönetimlere bırakılmamalıdır T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  sistemin içinde mutlaka olmalıdır. Aynı zamanda deneyimli proje ve tasarım gruplarının danışmanlıkları tariflenmeli, projeler şeffaf olmalıdır.

ismete@akturk.com.tr