Çukurova Balkon

Kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk yasası nasıl uygulanır?

Kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk yasası nasıl uygulanır?  Kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk yasası nasıl uygulanır?

Kentsel dönüşümde yıkım sürecinden sonraki uygulama kararları 2/3 lük çoğunluk ile alınıyor. Peki kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk yasası nasıl uygulanır? diyorsanız işte yanıtı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun! 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapının riskli olduğu tespitinin Bakanlık tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi gerekiyor. 


Bu kuruluşlara riskli yapı tespiti yapılması istenen yapının, maliklerinden birinin dilekçeyle müracaat etmesi yeterli oluyor. Ayrıca Bakanlık ve belediyelerce riskli alan tespiti de yapılabiliyor. 


Yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceliyor, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.


Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmaz malların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar veriliyor. 


Kanunda geçen 2/3 çoğunluk maliklerin sayısının üçte iki çoğunluğu mudur?  


Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur. 


2/3 çoğunluk ile alınan karara katılmayanların hisseleri ne olacak?  


2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir. 


2/3 çoğunluk sağlanamaz ise ne olacak?  


Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık,  TOKİ  veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabilecektir.
Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com