05 / 07 / 2022

Kentsel dönüşümde işyeri kiracı hakları!

Kentsel dönüşümde işyeri kiracı hakları!

Kentsel dönüşümde, riskli olarak tespit edilen yapılar yıkılarak yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde inşa ediliyor. Peki yıkılan binadaki işyeri kiracılarına ne olacak? İşte kentsel dönüşümde işyeri kiracı hakları...Kentsel dönüşümde işyeri kiracı hakları!

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli olarak tespit edilen yapılar yıkılarak yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde inşa ediliyor.


Bir yapının kentsel dönüşüm kapsamında sayılabilmesi için lisanslı firmalar tarafından risk tespitinin yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşümden yararlanan malik ve kiracılara kira yardımı ile faiz desteği yapılıyor.


Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabiliyor. 


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.


Kiracılar kanun hükümlerinden faydalanabilecek mi?

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabiliyor. 


Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir.


Kira yardımı başvuruları..

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler; 

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,


- Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile birlikte  İstanbul,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Kentsel dönüşümde çoğunluk yasası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com