25 / 09 / 2022

Kentsel dönüşümde yasa değişikliği!

Kentsel dönüşümde yasa değişikliği!

Kentsel dönüşümde yasa değişikliği yapılıyor. Kentsel dönüşüm yasası yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda süreci yinelemek ve seyrini değiştirmek adına yeniden düzenlendi.Yürürlüğe giren karar, İnşaat firmalarının ve riskli bina tespiti yapan kuruluşların işini özveriyle yapmasını sağlarken, bina sahiplerinin de elini kuvvetlendirdi. Yeni yönetmeliğe göre, Kira yardımı yapılan taşınmazlarda kamulaştırma halinde kira yardım süresi 5 ay olarak belirlenmekle birlikte, malikler veya hak sahipleri, sahip oldukları taşınmaz kadar kira yardımı alacak. Riskli yapı tespitine yapılan itirazı inceleyen komisyon; raporun itiraz edilen kısmını değil tamamını inceleyecek. Tapu müdürlüklerine veraset belgesi çıkarma yetkisi verilerek süreç hızlandırılacak. Kat mülkiyeti olmayan taşınmazlar için de hem arsa payı sahibi hem de bina ve arsa farklı kişilere ait ise tapuda şerh olması kaydıyla şerh sahibi de riskli yapı tespiti isteyebilecek. Mal sahipleri riskli yapı tahliyesini kendi kiracılarına ve varsa intifa hakkı sahiplerine bildirecek. Maliklerin yapacakları toplantılarda SPK lisanslı değerleme şirketi raporu alınması ve toplantı daveti zorunluluğunda noter şartı kaldırıldı. Riskli alanlarda zemin yapısı nedeniyle bina yapımı mümkün değilse mevcut yapı bir başka parsele kaydırılarak yapılabilecek.

Geri Dön