15 / 08 / 2022

Keops Restorasyon Ve Yapı Onarım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Keops Restorasyon Ve Yapı Onarım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kartal'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Bilge Koçyiğit, Burcu Aydın ve Ramazan Sorhun ortaklığında kuruldu.Keops Restorasyon Ve Yapı Onarım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kartal'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Bilge Koçyiğit, Burcu Aydın ve Ramazan Sorhun ortaklığında kuruldu.

Keops Restorasyon Ve Yapı Onarım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 2.Yurt içinde ve yurt dışında Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkulleri, motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, sufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 4. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 5. Her türlü nalburiye isleri yapmak 6. Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatı yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. 7.Her türlü temizlik maddeleri ve malzemelerinin, sıvı, toz ve takı deterjan çeşitleri konsantre deterjan, sıvı sabun, sabun, yumuşatıcı ve benzeri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 8 .Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların islenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya islenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. 9. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu isler için gerekli organizasyonları kurmak. 12. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 13. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 14. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 15. Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel ihalelere katılabilir, ihale verebilir, şirket iktisadi ve teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilumum ticari ve sanayi islerin takibi için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara mevzuat çerçevesinde ortaklıklar kurabilir bunların Türkiye dahilinde distribütörlük mümessilliği ile ilgili olarak ihtiyacı olan menkul ve gayri menkul mallar için her türlü tasarrufta bulunabilir. Hariçten ve dahilen uzun, orta, yakın vadeli krediler bulmak ayni şahsi haklar, benzerlerini tesis edebilir. Tesis etmiş hakları ve mükellefiyetleri ortadan kaldırmak için gerekli işlemleri yapabilir. Konusu ile ilgili menkul malları ( aracılık yapmamak kaydıyla) ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, işletebilir, aracılık edebilir. Şirket konusu ile ilgili imalatları kurmak üzere atölye ve imalathaneler açmak ve fabrikalar tesis etmek, depolar, satış mağazaları, nakliye filoları, ithalat ve ihracat merkezleri, ticarethaneler kurar, depolama ve özel antrepo faaliyetlerinde bulunur. Bunun için lüzumlu olan soğuk ve sıcak hava tertibatlı muhafaza merkez depoları kurar kurulu olanları satın alır satar kiraya verir, kiralar, işletmeciliğini yapar. Açılmış ve açılacak olan atölye, imalathane ve fabrikalara ortak olabilir. Ve müteahhit sıfatıyla bu fabrika tesis ve işletmeleri bir başkası nam ve hesabına kurar işletmeye alır ve teslim eder. Şirket yukarıda gösterilen islerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka islere girişebilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu isleri de yapabilecektir.