25 / 09 / 2022

KEY listesinde adı olmayanlar itiraz edebilecek!

KEY listesinde adı olmayanlar itiraz edebilecek!

Konut edindirme yardımı (KEY) kesintilerinin geri ödenmesi hakkında yeni düzenleme yayımlandı...Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yeni düzenlemeye göre, bankaya iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına hak kazandığını ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı konusunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili bankaya bildirilecek.

Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak.

Düzeltmeler sonucu hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (EGYO) gönderilecek. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek.
Bugün

--

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların, hak sahipleri listelerini 17 Ocak'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine iletmeleri gerekiyor

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'da geçen yıl Aralık'ta yapılan değişikliğe paralel olarak, uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 17 Aralık 2009'dan geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile yabancı uyruklu KEY hak sahiplerine, TC kimlik numarası yerine, yabancı kimlik numarası veya vergi numarası ile başvurmaları halinde yardımlarını alabilme imkanı getirildi. Yetkililer, bu düzenleme ile çalıştıkları dönemde haklarına KEY tahakkuk eden ancak daha sonra TC vatandaşlığından çıkmaları nedeniyle TC kimliği olmayan ve kimlik ibraz edemedikleri için adlarına tahakkuk eden yardımları şubelerden alamayan bin civarında vatandaşın sorununun çözüldüğünü belirtti.

Kanun değişikliğine paralel olarak, mülga 3320 sayılı kanuna göre yasal süre içinde çalıştıkları kurumlara itirazlarını yapmış ve bu itirazlar değerlendirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan listeler, 17 Ocak gününe kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY birimine iletilecek.

İlgili kurum ve kuruluşlarca 17 Ocak'a kadar bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin
düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri 3'er aylık dönemler halinde bankaya gönderecek. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010'dan sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılmayacak.

Banka, 17 Ocak'a kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31 Mart 2010'a kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (EGYO) gönderecek.

-İLK ÖDEME ŞUBAT'TA YAPILACAK
Yasa ve yönetmelikte ilk listenin yayımlanması için 31 Mart'a kadar süre verilmesine karşın, Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, KEY biriminin yoğun çalışmaları sayesinde, ilk ödemenin Şubat ayı içinde yapılabileceğini bildirmişti.

İlgili kurum ve kuruluşlar ve SGK geçen yıl listeleri zamanında bildiremedikleri için yasa çıkarılarak süre uzatımına gidilmişti. Bu kurumların büyük bölümü daha önce hazırladıkları ve ellerinde hazır tuttukları listeleri gönderdiği için, KEY birimi şu anda bu listelerin doğruluk kontrollerini yapıyor.

Bu nedenle yeni listenin Şubat'ta yayımlanması mümkün görünüyor.

Kanun ve yönetmelik, belgeleri deprem, sel ve yangın gibi afetler nedeniyle kaybolan vatandaşlar dışındaki vatandaşları KEY hak sahipliği için yeni başvuru imkanı getirmiyor. Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle konut
edindirme yardımı hak sahiplerinin bildirimlerini yapamayan kurum ve kuruluşların, bu bilgilerin yukarıda belirlenen sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30 Haziran 2010'a kadar elektronik ortamda bankaya bildirecek. Bu kişilere de çalıştıkları tarihlere isabet eden yasal yardım dilimleri dikkate alınmak suretiyle KEY ödenecek.

Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste ise 31 Mart 2011'e kadar EGYO'ya gönderilecek. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek ve ödemeler yine Ziraat Bankası tarafından yapılacak.

Kanun ile getirilen faiz ödeme imkanı sayesinde, hak sahipleri için nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alacak hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış yapılacak.

Daha önce ilan edilen listelerde ismi yer aldığı halde, yardım tutarını eksik alan hak sahiplerinin alacakları ile Resmi Gazetede ilan edilen listelerde yer almayıp hak sahibi oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca bildirilen kişilerin alacakları ile ilgili olarak, düzeltme, nemalandırma ve ilan işlemleri bu yönetmeliğe uygun olarak yapılacak ve bunlara yapılacak ödemeler için de faiz uygulaması yapılacak.

Belediyeler, bu yönetmelikte belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecek.

İlan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar, Hazine'ye irad kaydedilecek. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından karşılanacak.
AA
Geri Dön