KEY ödemelerinin alınmaması itiraz açısından önem taşımıyor

KEY ödemelerinin alınmaması itiraz açısından önem taşımıyor

Vatandaşların KEY ödemeleri kapsamında paraları almalarının, itiraz açısından bir engel oluşturmadığı belirtildi.


Hukukçular, ödemelere ilişkin vatandaşlara
dekont verildiğini, sonuçta bu dekontun bir "ibraname" olmadığını
belirtirken, "adına tahakkuk ettirilen parayı almak, hiç bir şekilde
itiraza engel değil" dedi.

Hukukçular, yine de bu konuda tereddüt yaşayan vatandaşların, dekontu
imzalarken, "Haklarım saklı kalmak şartıyla" ibaresini koyabileceğini
söylediler.

İTİRAZ BAŞVURULARININ 2 AY İÇİNDE SONUÇLANDIRILMASI GEREKİYOR
Diğer taraftan vatandaşların, itirazları varsa, listelerin ilan
edilmesinden sonra 3 ay içinde öncelikle çalıştığı kuruma, ardından
ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Kanuna göre, itirazların, vatandaşın başvurusundan sonra, 2 ay içinde
sonuçlandırılarak, listelerin Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'na
bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Kanuna göre, Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne
iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, KEY ödemesine müstahak
olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
içerisinde, mülga 3320 sayılı kanuna göre KEY hesaplarını tahakkuk
ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara
başvurarak, adlarına daha önce KEY ödemesi yapıldığını her zaman
düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması
gerekiyor.

Bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, KEY
tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak, ilgililerin
başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde, belirlenen formatta ve şekilde
tasfiye halindeki Emlak Bankası'na bildirilecek. Banka da listeleri
tekrar düzenleyip, hesaplamaları yaparak, Emlak Konut GYO'ya bildirecek.

Ödemeler, aynı şekilde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak.

Uzmanlar, vatandaşlara, mümkün olan en kısa sürede sonuç almalarını
sağlamak üzere, çalıştıkları kurumlar ile ilgili sosyal güvenlik
kurumlarına aynı zamanda itiraz başvurusunda bulunmalarını öneriyorlar.

Ayrıca, yine listelerde sadece sosyal güvenlik numarası ile yer alan 1
milyon 305 bin kişinin de ödemeyi sağlamak üzere TC kimlik numaraları
ile liste hazırlanmasını sağlam için, hemen bu süreci başlatmaları
gerekiyor. Yasaya göre, sosyal güvenlik numarası ile listelerde yer
alanlara ödeme yapılmıyor.

Diğer taraftan, aynı kurumda, aynı sürelerde ve statüde çalışan birçok
hak sahibine farklı KEY parası tahakkuk ettirildiği belirlenirken, bu
durum KEY listelerine çok fazla itirazın olacağını gösteriyor.

-"MUHATAP EMLAK BANKASI DEĞİL"-
Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Konut
Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri kapsamında aldıkları parayı eksik
bulan veya listelerde adını bulamayanların, öncelikle 3 ay içinde
çalıştıkları kuruma gidip, çalıştıkları süreleri ve ödemeleri ispat
etmeleri gerektiğini söyledi.

Sayın, Haber Türk kanalında KEY ödemeleri ile ilgili soruları
yanıtlarken, bu konudaki ilk muhatabın, kesinlikle Tasfiye Halindeki
Emlak Bankası, Emlak Konut GYO veya ödemeyi yapan banka şubelerinin
olmadığını vurguladı.

Bu paraları yatırmakla mükellef kurumların, kimin adına ne kadar süre
ile para yatmışsa, bir format halinde Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'na
bildirdiğini, bu bildirimlerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi içinde süre
uzatımı yapıldığını hatırlatan Sayın, şöyle konuştu:
"Bu parayı saklamakla mükellef kurumlar, bize kimin adına para yatmışsa
bize bir formatla gönderdiler. Hesabı Emlak Bankası yaptı. Listeleri
hatalı gönderenler oldu. Bunların düzeltilmesi için bu kurumlara 6 aylık
süre tanındı. Hatalı olanlar iade edildi, düzeltilmesi istendi. Halen
hatalı bölümde yer alan 3 milyona yakın hesap var. Listelerde yer alan
tutarlar, bize verilen bilgiler içerisinde hesaplanmıştır. Bu bilgiler,
çalışılan süreye göre hesaplandı. Kişi eğer eksik almışsa, neden eksik
aldığını önce çalıştığı kurumdan bunu çıkartmalı.

Tutarları düşük bulanlar, öncelikle çalıştıkları yerlerde çalışma
sürelerini kesinleştirsinler. Hatta, hangi şirkete kayıtlı
çalıştıklarını belgelesinler. Aynı iş yerinde birden fazla şirket
olabiliyor. Bir iş yerinde 40 kişi, farklı şirketlerde çalışabiliyor.